Acta 10/06/11

ACTA DA ASAMBLEA POPULAR DE VIGO DO VENRES 10/06/1


  1 Benvida
  1.  

  2. Recordatorio dos consensos alcanzados anteriormente.1. Por consenso directo1.1 Metodoloxía asemblearia (ver guía)1.2 Periodicidade asemblearia (ver proposta)1.3 Constitución Comisión de Acción (ver estatutos)2. Por consenso indirecto.2.1. Secundala convocatoria de Democracia Real Xa o 19-X?
  3. Equipo da asamblea.Moderador: UxioActas: Sheila e NicoTurno de palabra: Aaron
  4. Explicacións sobre os fundamentos da Asemblea.Signos de comunicación non verbalConceptos
  5. Lectura da Orde do Día.A. VivendaB. Concentración/cacerolada no Concello para o 11-J (foi consensuado coma punto urxente)C. Candelaria dende a Farola ata a Praza do Concello (foi consensuado coma punto urxente)
  6. Vivenda (asemblea de xeración de ideas)1) Promovelo alugueiro.2) Dación da vivenda en pago da hipoteca.3) Poder vivir de alugueiro na misma vivenda onde te embargan.4) Facilitala Xustiza Gratuita para as familias embargadas.5) Habilitar prestamos ICO para pagos hipotecarios6) Responsabilizar aos directivos fianancieros que embargan vivendas habendo especulado previamente.8) Establecer un proceso concursal (suspensión de pagos) sobre a economía das familias en situacións económicas dramáticas.9) Evitala concesión de créditos por máis do 70% de tasacion da vivenda e imposibilitar que sexan por máis de 25 de anos.10) Evitala inlcusion de calquer tipo de clausulas abusivas nos créditos hipotecarios.11) Fiscalizar as vivendas desocupadas e que non estean ofertadas en réxime de aluguer.12) Parque público de viviendas.13) Fomentalo aluguer a través de axudas económicas.

   14) Fiscalizar as vivendas desocupadas.

   15) Expropiación de vivendas desocupadas e facilitala súa rehabilitación.

   16) Modelos alternativos de vivenda máis económicos. Propiedade colectiva do edificio. Fomentalo cooperativismo.

   17) Controlar a construcción ilegal. Despoxar aos promotores do inmoble e adicalos a fins sociais. Responsabilizar penalmente aos promotores e políticos destas ilegalidades.

   18) Plataforma polos afectados das hipotecas.

   19) Plataforma de afectados polas hipotecas. Apoio mutuo para paralizar os embargos.

   20) Construcción de viviendas para fins sociais, asegurandose que destinaránse a xente que o merece.

   21) Impedir que as vivendas permanezan máis de 3 ou 6 meses en stock, obrigando a que sexan ofertadas en alugueiro.

   22) Que a okupación de vivendas vacías sexa un dereito e non un delito.

   23) Evitala especulación. Gratuitidade do solo. Precio fixo do solo, sexa público ou privado.

   24) Dación da vivenda en pago da hipoteca, mais despois, cando a vivenda sexa subastada que o superavit respecto o que fora pagado polo hipotecado revirta nel, non na banca.

   25) Recuperación de vivendas abandoadas mediante a okupación e facilitar que sexa con autosuficiencia e sostenibilidade.

   26) Prezo transparente da vivenda: controlar e fixar o seu custo dende a construcción a súa posta en venta.

   27) Organismo de tasación e fixación dos prezos da vivenda.

   28) Obrigar as audiorías medioambientais previas a contrucción

   29) Crear axencias de vivenda locais con capacidade para as necesidades sociais (sen impedir que existan outras formas de mercado).

   30) Criar un sistemas de albergues de inclusión social suficiente.

   31) Creación dunha base de datos pública coa relación de tódalas casas desocupadas dende fai máis de dous anos.

   32) Prohibila promoción inmobiliaria.

    

  7. Concentración/cacerolada no Concello para o 11-J(asemblea de decisión)

   

   Comisión de acción. 

   Qué? Acto revindicativo polo 11-j (día da investidura do Concello)

   Para que? (lectura de manifesto) Reclamar o noso dereito a participación no municipio.

   Como? Concentración no Concello o sábado 11 dende as 10:30. Hai que facerse notar, cunha cacerolada, pancartas,…

   Aprovado por consenso directo

    

  1. Candelaria polo 15-J, conmemorativo do 15-M. (asemblea de decisión)

   

  Sheila.

  Que? Acto conmemorativo do inico do Movimiento.

  Para que? Para recordar que seguimos adiante.

  Como? Facendo unha cadea humana con candelas, dende a farola ata a Praza do Rei.

   Aprovado por consenso directo. 

    

  1. Información e Varios.1) Reforma Laboral. Lectura do traballo desta semana. Comunicado.2) Grupo de traballo Reforma Agrícola agropecuaria. Reforma da Lei da Agua.3)Solidaridade cos compañeiros de Valencia. Grupo de Traballo.4) Solidaridade cos detidos do grupo Anonymous. Grupo de Traballo.5) Comisión de coordinación: Grupo de traballo para ir aos barrios para informar do 19X.6) Grupo de traballo aberto para o manifiesto e lemas do 19-X. Recordatorio, lema: “El cambio está sucediendo y ocurrirá con o sin ustedes”7) Comité de educaciónn: informa das súas actividades.8) Grupo de traballo polo medioambiente: Lei de Augas, Lei do solo, Reforestación, Agricultura ecolóxica, etc. Farola o domingo ás 18:00.9) Comité de acción: Domingo 12 as 11:00 para empapelalos bancos. Pedida de materiais. Para calquer proposta de acción: o Domingo 12 a las 18:00 na Praza do Rei. Coordinación con Santiago de Compotela para fechar bancos. Valoración de pasadas acciones.10) Comité de organización de asamblea. Mañán as 12:00 detrás do Marco.11) Decretazo da reforma da negociación colectiva: Intervención. Proposta de introducir a asamblea nas empresas con problemas patronais.

   12) Informa: a furgoneta de carga foi levada polo guindastre. Pide axuda para solucionalo.

   13) Mellorala comunicación entre a Plara do Rei e Farola. Petición dun walkie con potencia.

   14) Violencia en Valencia e violencia en Santiago. Petición de Solidaridade.

   15) Proposta de simboloxia cada vez que haxa unha carga.

   16) Declara ilegalidade da Zona Azul de aparcar.

   17) Empresas de grindatres de aparcamento: Propuesta ir ao depóstito e collela furgoneta sen permiso: dada a ilegalidade desta empresa.

   18) A dona da furgoneta. Aponta que a furgoneta estaba en zona de Carga e Descarga. Argumenta que a placa estaba pouco visible.

   19) Propón unha flor coma simolo contra os desalojos/carga.

   20) Pontevedrés. Protesta por la zona azul. Propone un control sobre la zona azul y lo que se recauda.

   21) Plantexa que se a policía estate apaleando non tes xeito de defenderte.

   22) Propón que non hai que darlle (a policía) máis motivos

   23) Propón fundar unha Caixa Resistencia para pago de multas.

   24) Proposta a comité de acción: Empalelar a cidade cos artigos da constitución.

   25) Desmente a noticia de na asemblea de hoxe ía a tratarse o levantamamento do campamento.

   26) Aportación dun euro para a furgoneta.

   27) Aportación espontanea de diñeiro para a Furgoneta. Fundación dunha Caixa de Resistencia.

   28) Agradecemento á aportación de diñeiro. E a todo isto en xeral.

    

    

  2. Conclusións (Ideas, Consensos e Caixa de Resistencia) e citación para a próxima asamblea, o Domingo 12 de Junio de 2011 as 20:00 na Farola.
  3. Feche.

 

Comentarios cerrados.