Accións: Apoio a Grecia e rexeitamento o Ere de Unisono o 29 Xuño e flashmob anticonsumista o 1 de Xullo

-O mércores 29 de Xuño se vai proceder a empapelar a cidade con menxases de apoio a Grecia, facendo referencia a folga xeral de 48 horas (28 e 29 de Xuño).

Tamén se mostrara o noso rechazo o ERE que se produce en Unísono Vigo co mesmo método.

Quédase o mércores 29 no Consulado Grego: AV. ATLÁNTIDA,98-3º IZDA a 11:00 AM e hoxe na Praza do Rei pra facer os carteis e pegalos por todala cidade. (Hoxe martes 28, intentarase acadar o material necesario para a sua realización, quedouse as 17 h). Tamén se deseades podedes acudir o mercores por Praza do Rei para sair todos xuntos a acción.

-O venres 1 de Xullo realizarase a flashmob anticosumista coincidindo co comezo das rebaixas, na rúa Príncipe e no Centro Comercial A Laxe. Quedarase as 17:00h na Praza do Rei.

___________________________________________________

-El miércoles 29 de Junio se va a proceder a empapelar la ciudad con mensajes de apoyo a Grecia, haciendo referencia a la huelga general de 48 horas (28 y 29 de Junio).

También se mostrara nuestro rechazo al ERE que se produce en Unísono en Vigo con el mismo método.

Se queda el miércoles 29 en el Consultado Griego: AV: ATLÁNTIDA, 98-3º IZDA a las 11:00 AM y hoy en la Plaza del Rey para hacer los carteles y pegarlos por toda la ciudad. (Hoy martes 28, se intentara conseguir el material necesario para su realización, se quedo a las 17:00 PM). También si deseáis podéis pasar el miércoles por la Plaza del Rey para salir todos juntos a la acción.

-El viernes 1 de Julio se realizara la flashmob anticonsumista coincidiendo con el comienzo de las rebajas, en la calle Príncipe y en el Centro Comercial A Laxe. Se quedara a las 17:00 h en la Plaza del Rey.

2 Respuestas a “Accións: Apoio a Grecia e rexeitamento o Ere de Unisono o 29 Xuño e flashmob anticonsumista o 1 de Xullo

  1. Pablo Alonso Acalde

    Pregovos que na medida do posibele fagades as convocatoria fora da xornada laboral pra que algúns (os poucos que quedamos ainda) que temos chollo podamos achegarnos.

  2. Compendio web sobre la #spanishrevolution, los Indignados y “democracia real ya”. Ver:
    [Web Book on the #spanishrevolution, the “indignados” and “democracia real ya” View:]

    http://aims.selfip.org/spanish_revolution.htm