Asemblea Xeral, 7-VII-2011, ás 20:00 na Farola.

1- Benvenida e Presentación Positiva. A Asemblea é a celebración efectiva do poder Popular.

2- Resumo dos consensos alcanzados anteriormente e dos asuntos que quedaron pendentes en asembleas anteriores:

–      1. Por consenso directo aprovouse a proposta do Comité de Asemblea pola cal as Asembleas Xerais de Vigo celebraránse os xoves as 20:00 hrs, quedando coma próxima data o xoves 7 de Xullo.
–      2. Continuouse a discusión organizada en torno a las ideas (agrupadas en 2 bloques) para loitar contra do desempreo. Un grupo virou sobre “medidas de regulación y prohibición” e o outro sobre “medidas de creación e innovación”. Quedou pendente o establecemento dun grupo de traballo para levar unha proposta en firme á decisión da Asemblea Xeral de Vigo.

3- Presentación do “Equipo de Dinamización de Asemblea” e funcions de cada persoa.

4- Explicación do concepto Asamblea. Non “votamos”, consensuamos. Explicación do concepto consenso (directo, indirecto) e do proceso para alcanzar consensos indirectos.

5- Recordatorio dos “Signos Comúns” para a expresión.

6- Lectura da “Orde do Día” a modo informativo:

A. “Xeración de Ideas” para definilos obxetivos do Movimento 15-M Vigo.

7- Presentación do tipo de asemblea e desenvolvemento da mesma: Asamblea do tipo “Xeración de Ideas” en torno ao punto A da orden do día.

8- Turno de Comisions e Grupos de Traballo SEN propostas a consensuar pola Asemblea, só informacións que non requiran consenso, transmitidas a través dun portavoz da misma: avisos importantes, citacións, información de interese xeral, últimas noticias de interese, etc.

9- Turno de VARIOS.

10- Conclusións e citación para a próxima Asemblea.

11- Mensaxe de motivación e recordatorio do que nos une.

12- Despedida e agradecementos.

Comentarios cerrados.