CONVOCATORIA DE REUNION URGENTE PARA TODOS LOS COLECTIVOS Y CIUDADANOS DE LA CIUDAD

15M Vigo convoca a todos os colectivos sociais e a todos os ciudadans que o desexen a unha reunión urxente que se celebrará o próximo Venres día 5 ás 20 horas no Local do 15 M Vigo en Marqués de Valterra n.º 5.

O motivo da mesma es comunicarvos o que estamos a preparar para o próximo día 13 de Octubro.
A semana do 8 ao 13 de Outubro celebrarase a semana de acción global contra a débeda, tendo como colofón a marcha-cazarolada #globalnoise, en todo o mundo, e en Vigo xa estamos apreparala.

Ademais estes días vimos novamente como se segue criminalizar as protestas dos cidadáns, e como se emprega a forza de forma indiscriminada en contra dos que mostran pacificamente a sua indignación, algo inconcibible nun estado democrático, e que debe ser rexeitado de forma tallante por todos os que creemos posible outra forma de democracia.É polo tanto o momento de xuntar as nosas forzas nun novo día de protesta global, onde todos os cidadáns poidamos berrarlles: QUE NON É A NOSA DÉBEDA E POLO TANTO NON A PAGAMOS.

O próximo 13 de Outubro, os cidadáns de Vigo sairán novamente á rúa unidos ao resto do Mundo co lema:
SE NON DEBEMOS PAGAMOS!!

Un novo berro pola dignidade de todos nós, para o que vos invitamos a participar como uns cidadáns máis e un só berro, fagamos que a xornada do 13 de Outubro sexa outro momento de unión e protesta pacífica para que o noso ruído enxordeza e demostre ao 1% que todos unidos podemos parar a súa escala avariciosa, porque sen nós non son nada.

Vos esperamos para poder facer que a difusión dista convocatoria sexa masiva, e que Vigo este na rúa con toda a forza que sabemos temos.

Un saúdo.

SUMEMOS AS NOSAS FORZAS E BERREMOS BEN FORTE QUE A SUA DEBEDA A PAGUEN ELES..!

15M Vigo convoca a todos los colectivos sociales y a todos los ciudadanos que lo deseen a una reunión urgente que se celebrará el próximo Viernes día 5 a las 20 horas en el Local del 15M Vigo en Marqués de Valterra nº 5.

El motivo de la misma es comunicaros lo que estamos preparando para el próximo 13 de Octubre.
La semana del 8 al 13 de Octubre se celebra la semana de acción global contra la deuda, teniendo como colofón la marcha cacerolada #globalnoise, en todo el mundo y en Vigo ya la estamos preparando.

Además estos días hemos visto nuevamente como se sigue criminalizando las protestas de los ciudadanos, y como se emplea la fuerza de forma indiscriminada en contra de los que muestrán pacíficamente su indignación en las calles, algo inconcebible en un estado democrático y que debe ser rechazado de forma tajante por todos los que creemos que otra forma de democracia es posible.

Es por lo tanto el momento de aunar nuestras fuerzas en un nuevo día de protesta global donde todos los ciudadanos podamos gritar bien alto: QUE NO ES NUESTRA DEUDA Y POR TANTO NO LA PAGAMOS..!!

El próximo 13 de Octubre, Vigo saldrá nuevamente a la calle unidos al resto del mundo, con el lema:
SI NO DEBEMOS NO PAGAMOS !!

Un nuevo grito por la dignidad de todos, para lo que os invitamos a participar como unos ciudadanos más y un solo grito, hagamos que la jornada del 13 de Octubre sea otro momento de unión y protesta pacífica para que nuestro grito ensordezca y demuestre al 1% que todos juntos podemos parar su escala avariciosa, porque sin nosotros ellos no son nada.

Os esperamos para hacer que la difusión de esta convocatoria sea lo más masiva posible, y que Vigo este en la calle con toda la fuerza que sabemos tenemos.

Un saludo.

UNAMOS NUESTRAS FUERZAS Y GRITEMOS BIEN FUERTE QUE SU DEUDA LA PAGUEN ELLOS…!!

https://www.facebook.com/events/428873930504930/

Comentarios cerrados.