Archivo del Autor: comisionasemblea

Actas asemblea 7-VII

1. Presentación Positiva.
O moderador fai lectura dun texto ao xeito de introducción.

2. Resumo dos consenso alcanzados anteriormente e dos asuntos pendentes.
A. Nova periodicidade da Asemblea Xeral de Vigo.
B. Asunto desemprego: xa se plantexaron ideas, houbo discusión organizada, queda pendente establecer un grupo de traballo e levar unha proposta en firme á decisión da Asemblea.

3. Recordatorio signos comúns.

4. Presentación e desenrolo do punto do día.
A. Obxetivos e Motivación do Movemento 15-M Vigo; xeración de ideas.

1) Identificar e facer pagar aos culpables (das causas que no touxeron aquí
2) (Identifica como tales causas á) Crise financiera e o capitalismo (dubida sobre as medidas de reforma)
3) Plantexa que vivir na praza, plantexando e facendo accións, e alimentado o espirito de cambio sen violencia, tan só vivindo e estando (como fai actualmente o 15-M) é unha é unha das cousas posibles a facer; porque é mellor que ir a traballar por un salario, pagar os impostos, depender da banca,…
4) O obxetivo é loitar en contra do capitalismo. Hai que facer frente a súa maquinaria, escravitude, dictadura,… crear consiencia de clase traballadora, sexa a corto ou medio prazo (pero mellor a corto).
5) Crear grupos de poder na medida que nos deixe o sistema. Extenderse a barrios e parroquias: crear asembleas populares para solucionar os problemas da xente a nivel local.
6) Plantexa duos planos, un primeiro, enfocado á xente madura, para mellorar a situación presente; e un segundo, enfocado aos menores, coma base dun futuro mellor. Na primeira orde habería que solucionar cuestións coma os salarios, a vivenda, a banca, a sanidade, a lei electoral, a educación,…; e na segunda orde (para que non se reproduzan os errores) hai que eliminar (mediante a educación dos menores) a corrupción, a crise de valores, …
7) Indentificar o problema: o capitalismo. Plantexar unha alternativa: acampada, democracia, asemblearismo, horizontalidade,..
8.) Distengue dous planos. Primeiro está definir o contido temático do movemento (ideoloxía anticapitalista, que se fará dende esta asemblea). Mais para iso é preciso definir un proceso de decisión da mesma: hai que expandirse aos barrios (esperando que espontanéamente se enchan de sentido, como en Lavapies), hai que facer un movemento aberto a xente que só poida participar periodicamente.
9) O obxetivo é o cambio persoal porque se non se reproducirán os mecanismo perversos (cambia tí e cambiará o resto): son precisos uns valores persoais.
10) O obxetivo é loitar contra problemas económicos; mais mellor por medio do apoio mútuo que polas ideoloxías establecidas. Hai que levar o apoio mútuo (xa presente no 15-m) máis aló. As asembleas poden ser pequenas; é importante que haxa esta vía de comunicación.
11) En vez de aspirar a cambialo mundo é preciso cambiar nós mesmos: cooperativas de producción, mutualismo, recuparción de aldeas abandonadas. Considera importante loitar contra a privatización das caixas de aforro.
12) Valorar a reunión na praza pública e o asemblearismo: é un obxetivo en si mesmo.
13) Loitar contra as inxustizas, e coordinarse coa xente que xa traballa polo mesmo (nun ámbito local)
14) O obxetivo é que as asembleas sirvan para buscar alternativas ao sistema (cooperativismo)
15) Crear unha rede popular de asembleas.
16) (forma parte do 15-m Bouzas, exemplifica co problema dos desperdicios deixados pola Feria de Bouzas) Buscar e recoller solucións aos problemas da xente entre a mesma xente; facer traballo de base para achegarse a xente; e depois, se é preciso, requirir a intervención do Concello.
17) (sáese notoriamente do tema) Fala da relación entre portugueses e españois.
18) (segue fora do tema) Viva os portugueses!
19) (é o mesmo que o 11, clarifica) O obxetivo debe ser crear cooperativas e mutualismo para a producción é demostrar que se pode vivir doutro xeito.. non é para crear un gueto.
20) Crear conciencia política.
21) Loitar por unha sociedade máis xusta e igualitaria: hai que darlle caña a banca.
22) Considera que as ideas están claras, tan só hai que loitar todos xuntos (acampados e non acampados)
23) Facer boicot á privatización das loterias é apostas do estado.

5. Turno de Informacións.

1) Grupos de traballo Expansión Local: Estase a traballar en Teis, Bouzas, Coia, Calvario….; para informar sobre o noso movimento e os seus obxetivos; para sumar xente e facer unha rede de información entre veciños.
2) Comisión de Medioambiente: Mércores 13 ás 19:00-19:30 charla sobre a Defensa do Galiñeiro (parque eólico); Sábado 16 pola mañá, dende as 11:00, e ata a tarde, despois de comer (autoxestionada ou as lentellas da Cova dos Ratos) haberá Mercadiño de Troco e Cesión = Vigotroca.
Comisión de Cultura: Luns, as 19:00, charla-debate a cargo do Grupo da Memoria Histórica “A Cruz dos Caidos de Vigo”; Luns, ás 20:00 h, concerto de “Yosvani”; Martes e Xoves, ás 18:00 “Falamos de educación”
3) Comisión de Logística: invoca ao pobo a traballar

6. Turno de Varios.
1) Fala o portavoz da Asociación Viguesa da Memoria Histórica. Convoca á xente as o Luns as 19:00 na farola. Conta a historia da Cruz dos Caidos de Vigo: foi feita en 1961 en homenaxe ao franquismo e o nazismo. A Asociación da Memoria Histórica leva traballando dende o 2002; a Lei da Memoria Histórica esixe a retirada da Cruz, mais o Concello no quere acatala lei e por iso a Asociación fixo unha campaña propia por iso, recollerose miles de sinaturas ¿É isto democracia?¿Hai xustiza?
2) Comisión lexislativa: presenta os diferentes grupos de traballo e anima a participación. A) Representatividade: leis electorais, corrupción política, control da actividade pública. B) Vivenda e servizos públicos: hipoteca, dación en pago, lei concursal. C) Emprego: Pacto do Euro, informe Democracia Real Europa Ya, Javier Torres Lopez ATTAC. D) Banca e Fiscalidade: Tasa Tobin e control poder das finanzas.
3) Comisión de Acción: Venres 15, as 20:00, acción de apoio ao Pobo Grego (falta concretar)
4) Fala de Sócrates e concepto de Agorafei: sair a rúa a preguntarse que facemos. Non hai que reparar no que dí a prensa sobre o 15-M. Fai unha consideración positiva do traballo feito, aprendimos moito.
5) Fala da Lei de Familia da Xunta: foi aprovada o día 28 e o día 30 o goberno xa estaba organizando á colectivos “Provida”: isto demostra que queren facer unha política progestante, conseguir “ventres de aluguer,” e limitar o dereito ao aborto.
6) Fala da súa experiencia persoal na Acampada Ponteareas: disporse e axenciarse fincas abandonadas para traballalas de xeito cooperativo, a máis de ser un fin en si mesmo, foi algo que conseguiu apoio popular.
7) Fala pola súa experiencia en Santiago de Compostela: están levando as asembleas aos barrios, o obxetivo e conseguila concienciación da xente, a expansión da información.
8) Sorprendese de que esteamos a falar tanto sen pararse a comer e beber (non coma no botellón)
9) Volta a falar de Sócrates

Asemblea Xeral, 7-VII-2011, ás 20:00 na Farola.

1- Benvenida e Presentación Positiva. A Asemblea é a celebración efectiva do poder Popular.

2- Resumo dos consensos alcanzados anteriormente e dos asuntos que quedaron pendentes en asembleas anteriores:

–      1. Por consenso directo aprovouse a proposta do Comité de Asemblea pola cal as Asembleas Xerais de Vigo celebraránse os xoves as 20:00 hrs, quedando coma próxima data o xoves 7 de Xullo.
–      2. Continuouse a discusión organizada en torno a las ideas (agrupadas en 2 bloques) para loitar contra do desempreo. Un grupo virou sobre “medidas de regulación y prohibición” e o outro sobre “medidas de creación e innovación”. Quedou pendente o establecemento dun grupo de traballo para levar unha proposta en firme á decisión da Asemblea Xeral de Vigo.

3- Presentación do “Equipo de Dinamización de Asemblea” e funcions de cada persoa.

4- Explicación do concepto Asamblea. Non “votamos”, consensuamos. Explicación do concepto consenso (directo, indirecto) e do proceso para alcanzar consensos indirectos.

5- Recordatorio dos “Signos Comúns” para a expresión.

6- Lectura da “Orde do Día” a modo informativo:

A. “Xeración de Ideas” para definilos obxetivos do Movimento 15-M Vigo.

7- Presentación do tipo de asemblea e desenvolvemento da mesma: Asamblea do tipo “Xeración de Ideas” en torno ao punto A da orden do día.

8- Turno de Comisions e Grupos de Traballo SEN propostas a consensuar pola Asemblea, só informacións que non requiran consenso, transmitidas a través dun portavoz da misma: avisos importantes, citacións, información de interese xeral, últimas noticias de interese, etc.

9- Turno de VARIOS.

10- Conclusións e citación para a próxima Asemblea.

11- Mensaxe de motivación e recordatorio do que nos une.

12- Despedida e agradecementos.

ACTAS ASAMBLEA GENERAL 28.06.11

(por motivos ajenos al Comité de Asamblea esta acta ha sido publicada con un retraso considerable, pedimos disculpas en nombre del Movimiento 15-M de Vigo)

1- Bienvenida y Presentación Positiva. La asamblea es la celebración efectiva del poder Popular.

2- Resumen de los consensos alcanzados anteriormente y de los asuntos que quedaron pendientes en asambleas anteriores:
1. No se celebró asamblea por motivos ajenos a la comisión de dinamización de asamblea.

3- Presentación del Equipo de Dinamización de Asamblea y funciones de cada persona
<moderador:Uxío
<toma de palabra:Kiko
<toma de actas:Lety y Aarón

4- Explicación del concepto Asamblea. No “votamos”, consensuamos. Explicación del concepto consenso (directo, indirecto) y del proceso para alcanzar consensos indirectos.
.
5- Recordatorio de los “Signos Comunes” para la expresión común.

6- Lectura del “Orden del Día” a modo informativo:
A. Nueva propuesta “transitoria” de periodicidad, planteada por la comisión de Dinamización de Asamblea

-Kiko de dinamización de asamblea expone la propuesta de la comisión de dinamización de asambleas. Que las asambleas sean únicamente los jueves a las 8 de la tarde.
La asamblea aprueba la propuesta de dinamización de asamblea. Por lo que las siguiente asamblea será el 7 de julio jueves a las 20h. Y la periodicidad de las Asambleas populares de Vigo desarrolladas en la Farola de Príncipe, será de una semana. Todos los Jueves a las 20h en la Farola de Príncipe

B. Continuación de la discusión organizada sobre el punto de desempleo

La asamblea se reúne en dos grupos de trabajo.

1. Medidas de regulación y prohibición
– Aumento de salario mínimo y regulación de salarios máximos
– Reducción de trabajo a 30h semanales
– Suspenderse las ETT's
– Servicio galego de empleo que funcione
– Empresas que reciban subvenciones cuando se marchen los devuelvan
– Equiparar los derechos de los trabajadores ya sean autónomos o del régimen general
– Construcción de un nuevo marco de relaciones laborales consensuado por la ciudadanía
– Considerar el carácter laboral a la hora de regular la vida laboral
– Eliminar la sobreproducción
– Las empresas con beneficios que hagan un ERE tienen que ser la ser las encargadas de paga la prestación de las personas desempleadas.

2. Medidas de creación e innovación

– Pymes, facilitar la apertura de nuevas empresas, facilitando reducción de tramites para formarlas, impulsar la creación empresas unipersonales
– Cultivos ecológicos, cooperativas de trabajadores
– Boicot de grandes empresas de forma personal e individual
– Cooperativas por sectores. Comprar casas en forma de cooperativa.

C- Posicionamiento de la a asamblea de Vigo con respeto a la violencia dentro de La acampada, Vigo.

Existe alguien rotundamente en contra de expulsar de la acampada a aquella persona ejerza directamente la violencia invada el espacio físico.
Replicas:
En contra: creen que se debe hablar primero con el individuo
A favor: es un caso extremo en el caso de que se hable con la persona y sea la última.
En contra: creen que el tema es solo relevante al campamento.
En contra: no sabe si ese problema se ha hablado con las personas.
A favor: Lo que no se quiere es nombrar a nadie, no es un tema puntual si no reiterado, ayer se ha dado un acción muy grabe y es reiterado, que hacemos con este problema? Se pretende un mecanismo cuando se hable reiteradamente y siga pasando, pues tener un estatuto de acción.
A favor. Se debe ver caso por caso e ver protocolos de actuación.

No ha salido consenso.

7- Presentación del tipo de asamblea y desarrollo de la misma: Asamblea del tipo “Toma de decisión” sobre el punto A y asamblea de “Dinámica de discusión organizada” en torno al punto B del orden del día.

8- Turno de Comisiones y Grupos de Trabajo SIN propuestas a consensuar por la Asamblea, solo informaciones que no requieran consenso, transmitidas a través de un portavoz de la misma.
Avisos importantes: Citaciones, información de interés general, últimas noticias de interés, etc.

Acción:
– Pancartas en solidaridad con Grecia
– Flash move quedada el viernes a las 5 en Plaza del Rey por motivo de las rebajas
Barrios:
– Charla el jueves 30 a las 20:30h en el salón de actos del Cristo de la Victoria en Coia
Informática:
– Explica el funcionamiento de N-1.cc Incita a que todos se registren.
Marca de las mujeres:
– Concentración delante de Parlamento Gallego por la ley de Familia, entre 100 y 200 personas. Hubo una manifestación pacifica pero con una clara connotación de protesta.

9- Turno de VARIOS.
No hay tiempo para un turno de varios

10- Conclusiones y citación para la próxima Asamblea.
Próxima asamblea el jueves 7 de julio a las 20:00 en la farola de Príncipe

11- Mensaje de motivación y recordatorio de lo que nos une.

12- Despedida y agradecimientos.