Archivo del Autor: Comunicación Vigo

Concentración en apoio ás Marchas de desempregados — Sabado 21/07/2012

15M Vigo, convoca a todos os cidadáns e colectivos da cidade a unha concentración de apoio ás Marchas dos parados que chegarán mañá día 21 de Xullo a Madrid.

Durante a concentración daremos información sobre o sucedido na Manifestación que hai prevista en Madrid ás 18:30 horas.
Aproveitaremos, tamén esta, para intercambiar impresións sobre o que esta sucedendo estes días no noso país, e buscaremos novas ideas para seguir demostrando a nosa indignación.

Esperámosvos a tod@s mañá ás 20 horas en La Farola, é hora de que o pobo fale, onte saímos á rúa, mañá mostremos noso apoio nela aos valentes que levan camiñando semanas facía Madrid, para loitar polos seus dereitos e os de todos os parados.

15M Vigo, convoca a todos los ciudadanos y colectivos de la ciudad a una concentración de apoyo a las Marchas de los parados que llegarán mañana día 21 de Julio a Madrid.

Durante la concentración daremos información sobre lo sucedido en la Manifestación que hay previstos en Madrid a las 18:30 horas.Aprovecharemos también, la misma, para intercambiar impresiones sobre lo que esta sucediendo estos días en nuestro país, y buscaremos nuevas ideas para seguir demostrando nuestra indignación.

Os esperamos a tod@s mañana a las 20 horas en La Farola, es hora de que el pueblo hable, ayer salimos a la calle, mañana mostremos nuestro apoyo en ella a los valientes que llevan semanas caminando hacía Madrid, para luchar por sus derechos y los de todos los parados.

 

Para información sobre las marchas: http://todosamadrid.wordpress.com/

Nuestro evento en facebook: https://www.facebook.com/events/250042911765457/

 

 

Acta da reunión conxunta con otros colectivos e ciudadans.

REUNIÓN CONXUNTA DE COLECTIVOS, ASOCIACIÓNS, SINDICATOS, PARTIDOS e PERSOAS EN XERAL DE VIGO

16 DE XULLO DE 2012 20:00h R\ Marques de Valterra,5

ASISTENTES:

D3 (Democrácia Directa Dixital): Lois, Sandra, David

DEMOS: Sonia, Emilio, Manuel, Pati, Fernando, Jorge…

CCOO: Domingo

PAH: Leandro

UCE: Manuel…

EQUO: Pablo, Angel.

CUT: Ricardo

ECOAR: Paco

EU: Manuel Garrido

COMPROMISO: Uxío

UpyD: Pedro

15M Morrazo: Sandrinha, Hikari…

CNT: Olga, Anxo, Leti

Persoas: Tatiana, Javier, Rubén…

15M Vigo: Celia, Sergio, Lara, David, Diego, Iago, Manolo

Forón chegando mais persoas ao largo da reunión, pedimos perdón por os nomes que faltan, podedes deixalos nos comentarios e engadiremoslos a acta.

————————————————————-

Celia: Fai un alegato sobre a importancia da unión e de organizar unha manifestación conxunta, apelando á situación social e económica que estamos a vivir.

Se di que CCOO, UXT, CIG e outros sindicatos sairán de maneira conxunta o día 19 de xullo as 20.30h de Via Norte.

Se fala sobre que manifestación é un bo momento para xuntarse e ir como un “bloque crítico”.

Se comenta de facer pequeñas accións contra o partido no gorberno.

Se debe concluir en un punto común,

Se escoitan alegatos de unidade de acción olvidado as diferencias que poida haber estre os diferentes colectivos e organización.

Se comenta que a pesar do posible punto de unión (Raxoi Dimisión) a situación se debe a un sistema viciado (bipartidismo, parlamentarismo, sistema económico e financiero…)

A unidade ten que ter un contido.

Se fala de que os sindicatos deberían cambiar o día da manifestación e convocar outra conxunta con tódolos sindicatos, organizacións e colectivos.

Se comenta que a reunión non é para debatir sobre estratexias e análise sindical, senón para concretar unas mobilizacións conxuntas.

A manifestación de CCOO, UXT e CIG pide un referendo sobre as medidas e recortes impostas polo goberno.

Se pregunta ó 15M se están en contacto con outras prazas. Se lles responde que si e que cando se lles comunicou a idea de facer esta reunión pareceu moi boa idea.

Se fala de crear un manifesto conxunto (entre os presentes na reunión) convocando para acudir á manifestación do 19.

Se pide facer unha votación para ver quen vai acudir a manifestación como colectivo ou organización:

Van ir: PAH, EU, Compromiso, UCE, DEMOS, 15M apoiará a convocatoria

Non van ir: CUT, CNT

Se propón de realizar outra xuntanza. Se fala do día 3 de agosto, pero non parece ben a todos. Queda aberta a data, se convocará a todos.

Se informa que:

Tódolos mércores nas Travesas as 18:00h hai unha pitada de protesta.

O día 21 haberá unha concentración na Farola de Príncipe ás 20:00h apoiando a marcha de parados a Madrid

O 15M Morrazo está a coordinar buses para persoas que queiran ir a Madrid o fin de semana do día 21.

Cerrase a reunión coa esperanza de que sexa un comenzo pra traballar xuntos.

REUNION URGENTE CON LOS COLECTIVOS Y CIUDADANOS DE LA CIUDAD

15M Vigo convoca a todos os colectivos sociais e a todos os ciudadans que o desexen a unha reunión urxente que se celebrará o próximo Luns día 16 ás 20 horas no Local do 15 M Vigo en Marqués de Valterra n.º 5.

As medidas impostas polo goberno ao abeiro da tutela da UE que se nos comunicaron nos últimos días e que seguramente non son máis que outras das que virán para ter contentos á UE, ao FMI e aos mercados, son un ataque directo aos nosos dereitos que non podemos deixar pasar.

Ademais estes días vimos con estupor como se segue criminalizar as protestas dos cidadáns, e como se emprega a forza de forma indiscriminada en contra da poboación, sen ter en conta os danos que as cargas policiais poden facer ás partes máis débiles da nosa sociedade.

Por iso cremos que é o momento de unir as nosas forzas e traballar xuntos nunha mobilización sen igual na nosa cidade, onde todos xuntos poidamos decirlles que xa non imos seguir parados e que as súas manobras de división xa non serven, mentres eles xogan a desunirnos por sectores, por ideoloxías, por miles de cousas, nós debemos dar exemplo de solidariedade e colaboración para sumar ás nosas forzas nunha gran forza cidadá.

Hoxe por hoxe os problemas son de todos, todos imos sufrir as consecuencias dos seus erros, de feito xa estamos sufriendolas, digamosles dunha vez por todas que non, e traballemos xuntos nunha mobilización masiva que mova á maioría dos cidadáns.

Invitámosvos a unirvos a nós na loita pola dignidade dos ciudadans , xa non podemos seguir sentados, porque isto xa non podemos consentilo, por iso esperamos que nos acompañedes o próximo luns ás 20 horas para preparar unha protesta masiva e contundente.

Un saúdo.

SUMEMOS AS NOSAS FORZAS CONTRA A DITADURA INSTITUCIONAL!!

———————————————————————————–

15M Vigo convoca a todos los colectivos sociales y a todos los ciudadanos que lo deseen a una reunión urgente que se celebrará el próximo Lunes día 16 a las 20 horas en el Local del 15M Vigo en Marqués de Valterra nº 5.

Las medidas impuestas por el gobierno al amparo de la tutela de la UE que se nos han comunicado en los últimos días y que seguramente no son más que otras de las que vendrán para tener contentos a la UE, al FMI y a los mercados, son un ataque directo a nuestros derechos que no podemos dejar pasar.

Además estos días hemos visto con estupor como se sigue criminalizando las protestas de los ciudadanos, y como se emplea la fuerza de forma indiscriminada en contra de la población, sin tener en cuenta los daños que las cargas policiales pueden hacer a las partes más débiles de nuestra sociedad.

Por eso creemos que es el momento de unir nuestras fuerzas y trabajar juntos en una movilización sin igual en nuestra ciudad, donde todos juntos podamos decirles que ya no vamos a seguir parados y que sus maniobras de división ya no sirven, mientras ellos juegan a desunirnos por sectores, por ideologías, por miles de cosas, nosotros debemos dar ejemplo de solidaridad y colaboración para sumar a nuestras fuerzas en una gran fuerza ciudadana.

Hoy por hoy los problemas son de todos, todos vamos a sufrir las consecuencias de sus errores, de hecho ya estamos sufriendolas, digamosles de una vez por todas que no y trabajemos juntos en una movilización masiva que mueva a la mayoría de los ciudadanos.

Os invitamos a uniros a nosotros en la lucha por la dignidad de los ciudadanos, ya no podemos seguir sentados, porque esto ya no podemos consentirlo, por eso esperamos que nos acompañéis el próximo lunes a las 20 horas para preparar una protesta masiva y contundente.

Un saludo.

SUMEMOS NUESTRAS FUERZAS CONTRA LA DICTADURA INSTITUCIONAL!!

COMUNICADO DE APOYO A LOS MINEROS — 15M VIGO —

Hoy 18 de Junio, la minería española sigue la lucha con una huelga general en las cuencas de Asturias, León y Palencia, desde 15M Vigo, queremos mostrar nuestro apoyo a estos luchadores que llevan días peleando por el futuro y el pan de sus hijos.

En Vigo no sabemos de minas, pero entendemos la lucha de estos valientes, la fuerza de las mujeres de los mineros, el trabajo mal pagado de quien arriesga sus vidas en realizar tareas ingratas para facilitarnos la vida a todos. La nuestra es una ciudad marcadamente marinera, donde muchos de nuestros vecinos arriesgan sus vidas diariamente en el mar, donde las mujeres del mar demuestran día a día su fuerza y su dignidad, donde los trabajadores del Naval y del Metal vigues llevan años encabezando la lucha obrera, con fuerza y determinación.

Es por eso que debemos demostrar a los mineros, que no están solos, que todos estamos con ellos, enviándoles desde aquí nuestro apoyo y nuestra fuerza. Durante estos días, hemos visto en nuestra página de facebook , como muchos habéis apoyado a estos luchadores en sus movilizaciones, y desde aquí queremos trasmitir ese apoyo a todos y cada uno de estos valientes que pelean por asegurar el pan de sus hijos.

El camino hacía la libertad, la dignidad y la solidaridad, pasa porque todos entendamos que esta lucha va más allá de los localismos, es una lucha por la dignidad, es una lucha por la supervivencia, es en el fondo la lucha de todos nosotros y por eso hoy más que nunca debemos unirnos al grito de la minería, porque como ellos dicen “Ya no estamos indignados, estamos hasta los cojones” de que se mientan al pueblo, de que se engañe al obrero con falsas promesas que nunca se cumplen.

Ellos, los mineros llevan años peleando para asegurarse un futuro que se les niega, lo hicieron sus abuelos, lo hicieron sus padres y ahora lo hacen los hijos de aquellos en el 34 ya pedían un futuro claro para sus familias : Mi abuelo lucho en el 34, mi padre en el 62 y ahora me toca a mi.

Vaya desde aquí, nuestro apoyo a todos y cada uno de estos valientes, porque hoy más que nunca, todos somos Mineros, vuestra lucha nos dignifica un poco más cada minuto que dura.

¡¡ ANIMO MINEROS HOY DESDE VIGO TAMBIEN GRITAMOS “SOY MINERO” !!

Podéis seguir las novedades a través de twitter: #resistenciaminera

Hoxe 18 de Xuño, a minaría española segue a loita cunha folgaxeral nas concas de Asturias, León e Palencia, dende 15 M Vigo, queremos mostrar noso apoio a estes loitadores que levan días pelexando polo futuro e o pan dos seus fillos.

En Vigo non sabemos de minas, pero entendemos a loita destes valentes, a forza das mulleres dos mineiros, o traballo mal pagado de quen arrisca as súas vidas en realizar tarefas ingratas para facilitarnos a vida a todos. A nosa é unha cidade marcadamente mariñeira, onde moitos dos nosos veciños arriscan as súas vidas diariamente no mar, onde as mulleres do mar demostran día a día a súa forza e a súa dignidade, onde os traballadores do Naval e do Metal vigues levan anos encabezando a loita obreira, con forza e determinación.

É por iso que debemos demostrar aos mineiros, que non están sós, que todos estamos con eles, enviándolles dende aquí o noso apoio e a nosa forza. Durante estes días, vimos na nosa páxina de facebook, como moitos apoiastes estes loitadores nas súas mobilizacións, e dende aquí queremos trasmitir ese apoio a todos e cada un destes valentes que pelexan por asegurar o pan dos seus fillos.
O camiño cara a liberdade, a dignidade e a solidariedade, pasa porque todos entendamos que esta loita vai máis alá dos localismos, é unha loita pola dignidade, é unha loita pola supervivencia, é no fondo a loita de todos nós e por iso hoxe máis que nunca debemos unirnos ao berro da minaría, porque como eles din “Xa non estamos indignados, estamos ata os collóns” de que se mintan ao pobo, de que se engane o obreiro con falsas promesas que nunca se cumpren.

Eles, os mineiros levan anos pelexando para asegurarse un futuro que se lles nega, fixérono os seus avós, fixérono os seus pais e agora fano os fillos daqueles no 34 xa pedían un futuro claro para as súas familias: O meu avó loito no 34, o meu pai no 62 e agora tócame ao meu.

Vaia dende aquí, o noso apoio a todos e cada un destes valentes, porque hoxe máis que nunca, todos somos Mineiros, a vosa loita nos dignifica un pouco máis cada minuto que dura.

¡ ANIMO MINEIROS HOXE DENDE VIGO TAMBIEN BERRAMOS SON MINEIRO”!!

Podedes seguir as novidades a través de twitter: #resistenciaminera

COMUNICADO CONVOCATORIA MARCHA CIUDADÁ CONTRA O RESCATE 17 DE XUÑO

Dende 15 M Vigo, queremos informarvos que, aínda que somos partidarios de realizar unha acción de protesta contra o rescate bancario en conxunto co resto das prazas do país que están a convocar para o próximo 16 de Xuño, DRX Vigo convocou na nosa cidade a devandita protesta para o Domingo 17 de Xuño, como creemos que é o momento de estar unidos e non de divisións, unímonos a esa convocatoria e pedímosvos a vós cidadáns vigueses, sexa cual sexa a vosa condición, parados, asociacións, axentes sociais, traballadores en activo, estudantes, xubilados, pequenos empresarios, etc., que vos unades a esta protesta para berrarlles ben alto, que isto non é un rescate, que é un roubo ao pobo e que non estamos dispostos a seguir cruzados de brazos mentres o 1% rouba o futuro de todos nós, polo seu propio interese.
Debemos, agora máis que nunca, dar unha imaxe clara de UNIDADE, ante esta clara agresión contra a soberanía popular, como é a decisión unilateral do goberno de hipotecar o noso futuro, nunha ESTAFA tan sumamente descarada, que supón o empobrecemento da poboación durante os próximos anos.
Recordarvos a todos que este espolio financeiro non vai saírnos gratis, senón que virá acompañado de novos recortes para o pobo, subidas de impostos e perda de dereitos.
É HORA DE DAR A CARA, É HORA DE SAÍR E PARAR ESTE DESAGUISADO.
Este domingo, non fiques na casa, sal e únete a nós porque o noso FUTURO está en xogo.

DIGAMOSLES ¡¡NON!! E DEMOSTREMOS QUE UNIDOS SOMOS NÓS QUEN DECIDIMOS O NOSO FUTURO..!!

ESPERÁMOSVOS ESTE DOMINGO ÁS 18 HORAS, NON DEIXEDES QUE ELES
SIGAN MANIPULANDO AS NOSAS VIDAS…

— CASTELLANO —

Desde 15M Vigo, queremos informaros que, aunque somos partidarios de realizar una acción de protesta contra el rescate bancario en conjunto con el resto de las plazas del país que están convocando para el próximo 16 de Junio, DRX Vigo ha convocado en nuestra ciudad dicha protesta para el Domingo 17 de Junio, como creemos que es el momento de estar unidos y no de divisiones, nos unimos a esa convocatoria y os pedimos a vosotros ciudadanos vigueses, sea cual sea vuestra condición, parados, asociaciones, agentes sociales, trabajadores en activo, estudiantes, jubilados, pequeños empresarios, etc., que os unáis a esta protesta para gritarles bien alto, que esto no es un rescate, que es un robo al pueblo y que no estamos dispuestos a seguir cruzados de brazos mientras el 1% roba el futuro de todos nosotros, por su propio interés.

Debemos, ahora más que nunca, dar una imagen clara de UNIDAD, ante esta clara agresión contra la soberanía popular, como es la decisión unilateral del gobierno de hipotecar nuestro futuro, en una ESTAFA tan sumamente descarada, que supone el empobrecimiento de la población durante los próximos años.

Recordaros a todos que este expolio financiero no va a salirnos gratis, sino que vendrá acompañado de nuevos recortes para el pueblo, subidas de impuestos y perdida de derechos.

ES HORA DE DAR LA CARA, ES HORA DE SALIR Y PARAR ESTE DESAGUISADO.

Este domingo, no te quedes en casa, sal y únete a nosotros porque nuestro FUTURO está en juego.

DIGAMOSLES NO Y DEMOSTREMOS QUE UNIDOS SOMOS NOSOTROS QUIEN DECIDIMOS NUESTRO FUTURO..!!

OS ESPERAMOS ESTE DOMINGO A LAS 18 HORAS, NO DEJÉIS QUE ELLOS SIGAN MANIPULANDO NUESTRAS VIDAS…

Aquí os dejamos el enlace al evento de DRX Vigo, en espera de decidir si abrimos uno propio.

https://www.facebook.com/events/450163288330278/

ORGULLO LGTB VIGO 2012

A Asociación Nós Mesmas, entidade feminista de loita polos dereitos das lésbicas e mulleres bisexuais,  convidan a todos a participar na celebración do ORGULLO LGTB VIGO 2012. Neste mes de xuño e como cuarto ano consecutivo en Vigo, organizan actos que terán lugar entre os días 18 ao 28 de xuño.

 Este ano as accións acolleranse baixo o lema “Matrimonio Igualitario, Igualdade sen recortes” destacando que, despois de 7 anos, o matrimonio entre persoas do mesmo sexo segue a estando ameazado baixo o recurso de anticonstitucionalidade do PP, pero poñendo o acento ademáis na terrible situación que estamos vivindo cós recortes deste goberno e que afectan ao colectivo LGTB en aspectos como, por exemplo, os recortes sufridos no Plan Nacional do VIH-SIDA.

Asociación Nos Mesmas

O programa de actos é o detallado de seguido:

Mércores 20:
 • 17.30_Presentación prensa Actos Orgullo LGTB 2012
 • 18.00_Proxección curtos “Educar na Diversidade” ata o día 27, con pases ás 18, 19 e 20h
 • Lugar: Casa da Muller
Venres 22:
 • 20.30_Quedada e cea. Vémonos na Praza da Constitución, cear xuntas e comezar a festa 🙂 (confirma asistencia por mail!)
 • 00.30_Festa Diversa. Música divertida, sorteos entre as e os asistentes, agasallos, bo ambiente….na sala MOGAMBO (Churruca, 12), entrada solidaria 2€ con sorteo incluido.
Sábado 23:
 • 18.00_MANIFESTACIÓN baixo o lema “Matrimonio Igualitario. Igualdade sen recortes”Sairemos do cruce de Colón con Urzaiz ata a Praza da Constitución. Trae a túa bandeira e coloreemos o centro de Vigo!!
 • 19.00_Festa “Tortillera”. Despois da mani, na Praza da Consitución, disfruta dunha boa tapa de tortilla, con boa música e compañía!
Martes 26: 
 • 16h_Obradoiro Danza-Clown. A través da risa, da música e dos nosos corpos, o pasaremos en grande, soltaremos tensións e aprenderemos a coñecernos mellor rindonos máis e máis! No Centro Social LUME! (rúa Ruiseñor, 16, preto do peonil do Calvario), inscríbete por correo.
Xoves 28:
 • 18.00_Palestra: “A LGTBfobia na Galiza e no mundo. Perpectiva actual.” 
 •  Antonio Alonso_Coordinador Amnistia Internacional, Vigo
 • Laura Guisantes_militante Briga.
E ademáis ….
-Video-forum “El celuloide oculto”_xoves 17 ás 18 no Centro de Recursos Feministas (Biblioteca Central) organizado pola Rede Veciñal de mulleres contra os malos tratos.
-Palestra nas xornadas “Que hai de novo nos feminismos?”_venres 22, dende ás 17h, organizada por Emma Casal da Universidade de Vigo.
-Club de Lectura CRF “A semellanza” de María Xosé Queizan_martes 27 ás 18h, no Centro de Recursos Feministas (Biblioteca Central), organizado polo CRF e Implicadas no Desenvolvemento.
-Palestra nas xornadas organizadas polo Centro Social “O Fresco”_29 ou 30 de xuño, no propio Centro social en Ponteareas.

Máis Información:
Asociación Nós Mesmas_Vigo
627736965 

Reunión Grupo de Gestión del Local

Os informamos que hoy a las 20 horas tendrá lugar una reunión del Grupo de Gestión del Local, en nuestro local situado en Marques de Valterra, 5.

En ella se tratará de trabajar en las próximas actividades que se plantean realizar en el mismo.
También se buscaran nuevas formas para financiar los gastos.

Estáis todos invitados, necesitamos vuestras ideas y vuestra colaboración para seguir trabajando en nuevas iniciativas.
Todas las aportaciones tanto en ideas como en material será bienvenidas..

APROVECHEMOS NUESTRO ESPACIO PARA CONTINUAR LUCHANDO, ACERCATE Y DEJA TU GRANITO DE ARENA PARA QUE CAMBIAR EL MUNDO SEA POSIBLE.

¡ANIMO LA LUCHA CONTINUA!

SIN EDUCACION NO HAY DEMOCRACIA : HUELGA DE ENSEÑANZA CONTRA LOS RECORTES 22 DE MAYO 2012.

Mañana 22 de mayo, hay convocada una huelga en la enseñanza pública, millares de docentes y estudiantes volverán a decir NO A LOS RECORTES, porque solo con una educación de calidad podremos construir una verdadera democracía.

MOTIVOS:

Hace unas semanas el actual Ministro de Educación , Sr. Wert nos sorprendió con unas nuevas medidas de ajuste en los presupuestos de educación, medidas que agravan de manera sustancial la ya precaria situación de los centros de enseñanza pública, yhecen más difícil el acceso a la enseñanza superior de miles de jóvenes.

Estos son a grosso modo algunos de esos recortes:
1.- Se recorta el presupuesto destinado a educación: Lo que conlleva la reducción de nuevos materiales e infraestructuras necesarias para mantener en óptimas condiciones, escuelas, institutos y universidades, algo que ya ha tenido sus consecuencias como en el caso del
IES Lluis Vives de Valencia

2.- Se reduce el número de docentes, se dejará de sustituir bajas de corta duración, y se aumentará la carga laboral de los que queden, aumentando el número de horas lectivas, con ello aumentará también el cansancio y el stress de los maestros lo que no mejorará en absoluto la calidad de nuestra enseñanza.

3.- Se aumenta el número de alumnos por aula, con la consiguiente pérdida de calidad al suponer una menor posibilidad de los maestros para interactuar con sus alumnos, haciendo más difícil la detección de problemas individuales.

4.- Y la guinda del pastel, nos la han dejado para el final la vergonzosa subida de las tasas universitarias, que empujan a la educación universitaria a convertirse en un artículo de lujo para la mayoría de las familias, llevándonos nuevamente y como en otros tiempos a que, sólo los hijos de las élites económicas y políticas puedan acceder a las titulaciones universitarias.

En el caso de las tasas es como mínimo curiosa la excusa de que los buenos estudiantes serán premiados, dado que la mayoría de los hijos de la casi desaparecida clase media apenas podrán acceder a la universidad, al verse recortado el presupuesto para becas, condenando a nuestra sociedad a la perdida de grandes mentes, para simplemente beneficiar a los hijos del 1% que nos maneja, que no quiere decir que sean mejores o más inteligentes, simplemente tienen más dinero.

SOLUCIONES:

Dado que últimamente todo el mundo pide soluciones al 15M, quizás nos queda analizar las posibles y exponerlas, más por asegurar que existen que con la seguridad de que vayan a ser escuchadas, de eso estamos seguros, ellos no lo harán.

Para ello, simplemente hay que jugar en su sistema, y buscar una solución sencilla y lógica.

Si disminuimos el número de alumnos por aula, será necesario aumentar el número de docentes, con lo cual necesitaremos nuevas infraestructuras y materiales, todo esto necesitará gente para poder crearlas, disminuyendo así el paro  y aumentando la industría y produción de materias primas, esto hará que haya un aumento del consumo, con lo cual se relanzará el sector servicios y disminuirá el paro al ser necesario un mayor número de personas para crear todo lo necesario para el bienestar de los ciudadanos.

Pero es que además una población con un mayor nivel cultural aprovechará mejor los recursos, y mejorará de forma directa la calidad de vida de todos los integrantes de la sociedad. Eso si, una población más preparada intelectualmente,  no podrá ser manejada por unos pocos, cuya única finalidad es mantenernos callados, como esclavos, ovejas de un rebaño al que empujar al redil deseado.

En pocas palabras:

ELLOS MISMOS ESTAN ENVIANDO A LA UCI A SU SISTEMA

Por eso, mañana estaremos apoyando la Huelga en la enseñanza, porque

¡¡SIN EDUCACION NO HAY DEMOCRACIA NI PROGRESO!!

Si eres maestro, únete porque te afecta directamente.

Si eres alumno y ya puedes salir a protestar, únete es tu futuro el que se juegan.

Si eres padre y tienes hijos pequeños, únete apoyando a los maestros , y mañana intenta no enviarlos al cole.

Si eres padre y tienes hijos en ESO y BUP o en FP, únete a ellos y sal a su lado en las protestas.

Si eres universitario, únete a #tomalafacultad, busca en tu ciudad y lucha por tu futuro.

— EN VIGO MAÑANA A LAS 20 HORAS EN EL MARCO —

!! NO TE QUEDES SENTADO Y LUCHA POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y PARA TODOS¡¡

Rebelaos , una nueva manera de informarnos para la autogestión.

El 15 de Marzo de 2012 ha visto la luz por primera vez, la revista ¡REBELAOS! , una nueva manera de informar a través de una publicación por la autogestión, 15M Vigo está trabajando para poder ser parte del nodo de distribución, pero cualquiera de nosotros puede ser un distribuidor, solo tenemos que descargarnos el pdf, imprimirlo y compartirlo con nuestros amigos y vecinos, dando salida a otra forma de informar, desde el universo 15M y más allá, buscando alternativas para gestionar nuestras vidas lejos de lo que su sistema nos impone.

Otro mundo es posible, y para ello debemos caminar juntos en otra manera de ver las cosas, ¡ Rebelaos ! , nos cuenta desde otra visión alejada de la prensa convencional que hay otros caminos mucho más justos y empáticos, donde compartir y ser solidario nos da la posibilidad de mejorar nuestras vidas.

Asomaros por un momento a su primer número y descubrir que es posible vivir de otras maneras, autogestionando cada parcela de nuestras vidas, desde la política hasta la vivienda, la sanidad y como no el empleo y el comercio, vale la pena leer estos articulos creados por un grupo de personas que han decidido enseñarnos que un cambio es posible.

A continuación os dejamos su presentación:

“Declaración Rebelde 15 de marzo “

“Afinidad Rebelde es un colectivo de activistas que se reúne desde octubre de 2011 para fortalecer el proceso de transformación social, mediante la elaboración de la publicación que tienes entre manos. Somos personas comprometidas con la construcción de una nueva sociedad desde abajo, que mediante la autogestión y el trabajo en red, hemos hecho realidad esta publicación. Afinidad Rebelde somos aquellas que hemos escrito los contenidos, quienes los hemos corregido,traducido y maquetado, quienes hemos realizado y recopilado las ilustraciones, quienes hemos desarrollado la web, quienes hemos hecho posible su impresión y su difusión, cada uno de los nodos de distribución, cada aportación de un recurso… Cada gesto y cada momento vividos son señales de que esto no ha hecho nada más que empezar.

Podríamos centrarnos en la crítica en relación a los abusos a los que estamos sometidos y limitarnos a la denuncia y a la movilización; pero preferimos dedicar nuestro esfuerzo y energía al desarrollo de prácticas basadas en la autogestión, la cooperación y la ayuda mutua. Es el momento de generar espacios de conocimiento compartido, donde las ideas, los proyectos y las ilusiones de todos y de todas puedan ser puestas en común, para dejar de vivir de un modo sumiso, complaciente y pasivo. El Estado, los grandes círculos de poder y las grandes corporaciones, no podrán evitar nuestra voluntad de rebelarnos. Las herramientas que proporciona esta publicación facilitarán la construcción del camino que queremos recorrer juntas.

Hoy 15 de marzo Afinidad Rebelde surge para diseminarse en cada uno de los rincones donde llegue está publicación. A partir de hoy estamos en todas partes.”

Podéis descargaros el primer número en pdf, desde aquí:  ¡¡REBELAOS!! 

Y NO DEJEIS DE COMPARTIRLO…. Cuantos más veamos la posibilidad de autogestionarnos más fácil será cambiar el Mundo…!!

 

 

 

 

 

CONCENTRACIÓN DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO AFORRO PÚBLICO

NON NOS QUEDEMOS PARADOS CONTRA O EXPOLIO DOS NOSOS INTERESES. ¡¡ DEFENDAMOS O QUE NOSO!! Esta acción será coordinada o mesmo día en varias cidades galegas, organizada polos colectivos e membros da Plataforma Polo Aforro Público. Nela informaremos sobre as nosas actividad…es, e pediremos o apoio da cidadanía á nosa campaña. Mais información en www.aforropublico.wordpress.com e o noso grupo en FB: Plataforma Polo Aforro Público.

VIGO: 17.00 H No cruce dos 4 bancos, enfronte da porta principal de Novagalicia Banco R./ Colón Vigo
PONTEVEDRA: 19.00 Na praza de San Xosé frente a sede de Nova Galicia Banco.
SANTIAGO: 17.00 H Na Praza de Galicia frente a sede de Caixa Galicia.
LUGO: Praza Maior perante o edifício da “Fundación Caixagalicia” às 18:30h