Archivos de la categoría Comunicación

REUNION URGENTE CON LOS COLECTIVOS Y CIUDADANOS DE LA CIUDAD

15M Vigo convoca a todos os colectivos sociais e a todos os ciudadans que o desexen a unha reunión urxente que se celebrará o próximo Luns día 16 ás 20 horas no Local do 15 M Vigo en Marqués de Valterra n.º 5.

As medidas impostas polo goberno ao abeiro da tutela da UE que se nos comunicaron nos últimos días e que seguramente non son máis que outras das que virán para ter contentos á UE, ao FMI e aos mercados, son un ataque directo aos nosos dereitos que non podemos deixar pasar.

Ademais estes días vimos con estupor como se segue criminalizar as protestas dos cidadáns, e como se emprega a forza de forma indiscriminada en contra da poboación, sen ter en conta os danos que as cargas policiais poden facer ás partes máis débiles da nosa sociedade.

Por iso cremos que é o momento de unir as nosas forzas e traballar xuntos nunha mobilización sen igual na nosa cidade, onde todos xuntos poidamos decirlles que xa non imos seguir parados e que as súas manobras de división xa non serven, mentres eles xogan a desunirnos por sectores, por ideoloxías, por miles de cousas, nós debemos dar exemplo de solidariedade e colaboración para sumar ás nosas forzas nunha gran forza cidadá.

Hoxe por hoxe os problemas son de todos, todos imos sufrir as consecuencias dos seus erros, de feito xa estamos sufriendolas, digamosles dunha vez por todas que non, e traballemos xuntos nunha mobilización masiva que mova á maioría dos cidadáns.

Invitámosvos a unirvos a nós na loita pola dignidade dos ciudadans , xa non podemos seguir sentados, porque isto xa non podemos consentilo, por iso esperamos que nos acompañedes o próximo luns ás 20 horas para preparar unha protesta masiva e contundente.

Un saúdo.

SUMEMOS AS NOSAS FORZAS CONTRA A DITADURA INSTITUCIONAL!!

———————————————————————————–

15M Vigo convoca a todos los colectivos sociales y a todos los ciudadanos que lo deseen a una reunión urgente que se celebrará el próximo Lunes día 16 a las 20 horas en el Local del 15M Vigo en Marqués de Valterra nº 5.

Las medidas impuestas por el gobierno al amparo de la tutela de la UE que se nos han comunicado en los últimos días y que seguramente no son más que otras de las que vendrán para tener contentos a la UE, al FMI y a los mercados, son un ataque directo a nuestros derechos que no podemos dejar pasar.

Además estos días hemos visto con estupor como se sigue criminalizando las protestas de los ciudadanos, y como se emplea la fuerza de forma indiscriminada en contra de la población, sin tener en cuenta los daños que las cargas policiales pueden hacer a las partes más débiles de nuestra sociedad.

Por eso creemos que es el momento de unir nuestras fuerzas y trabajar juntos en una movilización sin igual en nuestra ciudad, donde todos juntos podamos decirles que ya no vamos a seguir parados y que sus maniobras de división ya no sirven, mientras ellos juegan a desunirnos por sectores, por ideologías, por miles de cosas, nosotros debemos dar ejemplo de solidaridad y colaboración para sumar a nuestras fuerzas en una gran fuerza ciudadana.

Hoy por hoy los problemas son de todos, todos vamos a sufrir las consecuencias de sus errores, de hecho ya estamos sufriendolas, digamosles de una vez por todas que no y trabajemos juntos en una movilización masiva que mueva a la mayoría de los ciudadanos.

Os invitamos a uniros a nosotros en la lucha por la dignidad de los ciudadanos, ya no podemos seguir sentados, porque esto ya no podemos consentirlo, por eso esperamos que nos acompañéis el próximo lunes a las 20 horas para preparar una protesta masiva y contundente.

Un saludo.

SUMEMOS NUESTRAS FUERZAS CONTRA LA DICTADURA INSTITUCIONAL!!

COMUNICADO CONVOCATORIA MARCHA CIUDADÁ CONTRA O RESCATE 17 DE XUÑO

Dende 15 M Vigo, queremos informarvos que, aínda que somos partidarios de realizar unha acción de protesta contra o rescate bancario en conxunto co resto das prazas do país que están a convocar para o próximo 16 de Xuño, DRX Vigo convocou na nosa cidade a devandita protesta para o Domingo 17 de Xuño, como creemos que é o momento de estar unidos e non de divisións, unímonos a esa convocatoria e pedímosvos a vós cidadáns vigueses, sexa cual sexa a vosa condición, parados, asociacións, axentes sociais, traballadores en activo, estudantes, xubilados, pequenos empresarios, etc., que vos unades a esta protesta para berrarlles ben alto, que isto non é un rescate, que é un roubo ao pobo e que non estamos dispostos a seguir cruzados de brazos mentres o 1% rouba o futuro de todos nós, polo seu propio interese.
Debemos, agora máis que nunca, dar unha imaxe clara de UNIDADE, ante esta clara agresión contra a soberanía popular, como é a decisión unilateral do goberno de hipotecar o noso futuro, nunha ESTAFA tan sumamente descarada, que supón o empobrecemento da poboación durante os próximos anos.
Recordarvos a todos que este espolio financeiro non vai saírnos gratis, senón que virá acompañado de novos recortes para o pobo, subidas de impostos e perda de dereitos.
É HORA DE DAR A CARA, É HORA DE SAÍR E PARAR ESTE DESAGUISADO.
Este domingo, non fiques na casa, sal e únete a nós porque o noso FUTURO está en xogo.

DIGAMOSLES ¡¡NON!! E DEMOSTREMOS QUE UNIDOS SOMOS NÓS QUEN DECIDIMOS O NOSO FUTURO..!!

ESPERÁMOSVOS ESTE DOMINGO ÁS 18 HORAS, NON DEIXEDES QUE ELES
SIGAN MANIPULANDO AS NOSAS VIDAS…

— CASTELLANO —

Desde 15M Vigo, queremos informaros que, aunque somos partidarios de realizar una acción de protesta contra el rescate bancario en conjunto con el resto de las plazas del país que están convocando para el próximo 16 de Junio, DRX Vigo ha convocado en nuestra ciudad dicha protesta para el Domingo 17 de Junio, como creemos que es el momento de estar unidos y no de divisiones, nos unimos a esa convocatoria y os pedimos a vosotros ciudadanos vigueses, sea cual sea vuestra condición, parados, asociaciones, agentes sociales, trabajadores en activo, estudiantes, jubilados, pequeños empresarios, etc., que os unáis a esta protesta para gritarles bien alto, que esto no es un rescate, que es un robo al pueblo y que no estamos dispuestos a seguir cruzados de brazos mientras el 1% roba el futuro de todos nosotros, por su propio interés.

Debemos, ahora más que nunca, dar una imagen clara de UNIDAD, ante esta clara agresión contra la soberanía popular, como es la decisión unilateral del gobierno de hipotecar nuestro futuro, en una ESTAFA tan sumamente descarada, que supone el empobrecimiento de la población durante los próximos años.

Recordaros a todos que este expolio financiero no va a salirnos gratis, sino que vendrá acompañado de nuevos recortes para el pueblo, subidas de impuestos y perdida de derechos.

ES HORA DE DAR LA CARA, ES HORA DE SALIR Y PARAR ESTE DESAGUISADO.

Este domingo, no te quedes en casa, sal y únete a nosotros porque nuestro FUTURO está en juego.

DIGAMOSLES NO Y DEMOSTREMOS QUE UNIDOS SOMOS NOSOTROS QUIEN DECIDIMOS NUESTRO FUTURO..!!

OS ESPERAMOS ESTE DOMINGO A LAS 18 HORAS, NO DEJÉIS QUE ELLOS SIGAN MANIPULANDO NUESTRAS VIDAS…

Aquí os dejamos el enlace al evento de DRX Vigo, en espera de decidir si abrimos uno propio.

https://www.facebook.com/events/450163288330278/

Reunión Grupo de Gestión del Local

Os informamos que hoy a las 20 horas tendrá lugar una reunión del Grupo de Gestión del Local, en nuestro local situado en Marques de Valterra, 5.

En ella se tratará de trabajar en las próximas actividades que se plantean realizar en el mismo.
También se buscaran nuevas formas para financiar los gastos.

Estáis todos invitados, necesitamos vuestras ideas y vuestra colaboración para seguir trabajando en nuevas iniciativas.
Todas las aportaciones tanto en ideas como en material será bienvenidas..

APROVECHEMOS NUESTRO ESPACIO PARA CONTINUAR LUCHANDO, ACERCATE Y DEJA TU GRANITO DE ARENA PARA QUE CAMBIAR EL MUNDO SEA POSIBLE.

¡ANIMO LA LUCHA CONTINUA!

SIN EDUCACION NO HAY DEMOCRACIA : HUELGA DE ENSEÑANZA CONTRA LOS RECORTES 22 DE MAYO 2012.

Mañana 22 de mayo, hay convocada una huelga en la enseñanza pública, millares de docentes y estudiantes volverán a decir NO A LOS RECORTES, porque solo con una educación de calidad podremos construir una verdadera democracía.

MOTIVOS:

Hace unas semanas el actual Ministro de Educación , Sr. Wert nos sorprendió con unas nuevas medidas de ajuste en los presupuestos de educación, medidas que agravan de manera sustancial la ya precaria situación de los centros de enseñanza pública, yhecen más difícil el acceso a la enseñanza superior de miles de jóvenes.

Estos son a grosso modo algunos de esos recortes:
1.- Se recorta el presupuesto destinado a educación: Lo que conlleva la reducción de nuevos materiales e infraestructuras necesarias para mantener en óptimas condiciones, escuelas, institutos y universidades, algo que ya ha tenido sus consecuencias como en el caso del
IES Lluis Vives de Valencia

2.- Se reduce el número de docentes, se dejará de sustituir bajas de corta duración, y se aumentará la carga laboral de los que queden, aumentando el número de horas lectivas, con ello aumentará también el cansancio y el stress de los maestros lo que no mejorará en absoluto la calidad de nuestra enseñanza.

3.- Se aumenta el número de alumnos por aula, con la consiguiente pérdida de calidad al suponer una menor posibilidad de los maestros para interactuar con sus alumnos, haciendo más difícil la detección de problemas individuales.

4.- Y la guinda del pastel, nos la han dejado para el final la vergonzosa subida de las tasas universitarias, que empujan a la educación universitaria a convertirse en un artículo de lujo para la mayoría de las familias, llevándonos nuevamente y como en otros tiempos a que, sólo los hijos de las élites económicas y políticas puedan acceder a las titulaciones universitarias.

En el caso de las tasas es como mínimo curiosa la excusa de que los buenos estudiantes serán premiados, dado que la mayoría de los hijos de la casi desaparecida clase media apenas podrán acceder a la universidad, al verse recortado el presupuesto para becas, condenando a nuestra sociedad a la perdida de grandes mentes, para simplemente beneficiar a los hijos del 1% que nos maneja, que no quiere decir que sean mejores o más inteligentes, simplemente tienen más dinero.

SOLUCIONES:

Dado que últimamente todo el mundo pide soluciones al 15M, quizás nos queda analizar las posibles y exponerlas, más por asegurar que existen que con la seguridad de que vayan a ser escuchadas, de eso estamos seguros, ellos no lo harán.

Para ello, simplemente hay que jugar en su sistema, y buscar una solución sencilla y lógica.

Si disminuimos el número de alumnos por aula, será necesario aumentar el número de docentes, con lo cual necesitaremos nuevas infraestructuras y materiales, todo esto necesitará gente para poder crearlas, disminuyendo así el paro  y aumentando la industría y produción de materias primas, esto hará que haya un aumento del consumo, con lo cual se relanzará el sector servicios y disminuirá el paro al ser necesario un mayor número de personas para crear todo lo necesario para el bienestar de los ciudadanos.

Pero es que además una población con un mayor nivel cultural aprovechará mejor los recursos, y mejorará de forma directa la calidad de vida de todos los integrantes de la sociedad. Eso si, una población más preparada intelectualmente,  no podrá ser manejada por unos pocos, cuya única finalidad es mantenernos callados, como esclavos, ovejas de un rebaño al que empujar al redil deseado.

En pocas palabras:

ELLOS MISMOS ESTAN ENVIANDO A LA UCI A SU SISTEMA

Por eso, mañana estaremos apoyando la Huelga en la enseñanza, porque

¡¡SIN EDUCACION NO HAY DEMOCRACIA NI PROGRESO!!

Si eres maestro, únete porque te afecta directamente.

Si eres alumno y ya puedes salir a protestar, únete es tu futuro el que se juegan.

Si eres padre y tienes hijos pequeños, únete apoyando a los maestros , y mañana intenta no enviarlos al cole.

Si eres padre y tienes hijos en ESO y BUP o en FP, únete a ellos y sal a su lado en las protestas.

Si eres universitario, únete a #tomalafacultad, busca en tu ciudad y lucha por tu futuro.

— EN VIGO MAÑANA A LAS 20 HORAS EN EL MARCO —

!! NO TE QUEDES SENTADO Y LUCHA POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y PARA TODOS¡¡

MANIFIESTO 12M: XUNTOS POR UN CAMBIO GLOBAL..!

MANIFESTO GLOBAL PARA O 12 DE MAIO

Vivimos nun mundo dominado por unha minoría incapaz que impide una vida digna para todos os habitantes do planeta e que esnaquiza os dereitos básicos das persoas. Un mundo onde “se nos di” que non hai máis alternativa que a perda de dereitos acadados tras longas loitas, ou a renuncia a sequera gozalos.

Fomos construíndo un mundo no que o éxito tense asimilado “ao individual”, e no que se bloqueou a idea da posibilidade do triunfo colectivo. É máis, todo aquilo que non fomente a competitividade, a rendibilidade monetaria e o crecemento constante é presentado como disfuncional. Una ideoloxía que se ve reforzada pola hexemonía cultural dos grandes medios de comunicación, auténticos instrumentos para crear o consenso necesario ao redor deste sistema inxusto e insolidario.

Pero non quedamos calados. Espertamos as nosas conciencias, e estas sumáronse a unha vaga de conciencia colectiva que está a atravesar o planeta dunha beira á outra. Dende Túnez á Praza Tahrir, dende Madrid a Reijkiavik, dende Nova Iorque a Bruxelas, os pobos do mundo alzáronse, na Primavera Árabe, na Dignidade Islandesa, na Indignación do 15M ou na Ocupación de Wall Street. Todos unidos denunciamos o estado actual do mundo. O noso esforzo serviu para dicir basta xa a escala mundial, e comezar a forzar trocos, aínda nacentes, pero nos que seguiremos avanzando.

É por iso que nós, mulleres e homes, habitantes deste planeta, decidimos libre e fraternalmente facer ouvir a nosa voz outra vez este 12 de Maio en todo o mundo, para denunciar o estado actual do noso planeta, e esixir a aplicación doutras políticas diferentes, destinadas ao fomento e promoción do ben común.

Denunciamos que coa actual distribución dos recursos económicos só unha minoría moi pequena escapa da pobreza ou a precariedade. As xeracións futuras están condenadas a recibir una herdanza envelenada debido aos riscos medioambientais provocados por moi poucos para o seu beneficio. Os sistemas políticos democráticos, alí onde os hai, foron baleirados de senso case na súa totalidade, poñéndoos ao servizo dos mesmos que só están interesados en aumentar o beneficio para as súas corporacións ou institucións financeiras, sen importar o destino do planeta ou dos seus habitantes.

Tamén denunciamos que a actual crise non é un accidente natural. Foi provocada polos mesmos que levaron ao mundo ata esta situación. Coa axuda dunha ciencia económica que perdeu o seu senso orixinario de xestión do ben común, para converterse en ideoloxía ao servizo do poder financeiro, pretenden impor medidas que abafan aínda máis a miles de millóns de persoas, sen pedirlles permiso, tan só argumentando que non hai outra solución posible. Din que debemos deixar o noso futuro en mans dos mesmos expertos que o están destruíndo.

En Vigo e comarca estámolo a padecer en tódolos eidos: o naval agoniza polas políticas de descapitalización aplicadas nestes anos; o sector público, a sanidade e a educación están ameazadas pola privatización da súa xestión; a cultura está sendo desartellada de xeito interesado; a innovación semella desbotada como fórmula de apoio ao modelo produtivo local; e o sistema financeiro público está a ser devorado pola banca privada.

Pero tamén, aquí e agora, voltamos. Espertamos e xa non só para laiarnos. Agora apuntamos aos verdadeiros causantes da crise, ás súas políticas e ás súas mentiras disfrazadas de baleira retórica. E propomos alternativas ás súas políticas, que permitan remediar a actual situación e avanzar cara a un mundo máis democrático, onde reinen os valores da liberdade, a igualdade e a fraternidade. O vello soño dos nosos antepasados cando se ergueron contra a opresión no pasado por todo o planeta. Un mundo onde cada home ou muller teña garantido o dereito á libre busca da ledicia, persoal e colectiva.

 

COMUNICADO DOS ORGANIZADORES DO 12M EN VIGO RESPECTO Á CONVOCATORIA DOS SINDICATOS DO NAVAL O 12 DE MAIO.

Os movementos sociais vigueses xurdidos a raíz do movemento 15M levamos meses traballando na convocatoria do 12 de maio, día no cal conmemoraremos de xeito reivindicativo o aniversario da primeira gran manifestación do movemento. Estes movementos convocamos e organizamos unha manifestación que percorrerá a cidade dende as 19.00h, coordinada con outras mobilizacións
que se celebrarán a nivel global ese mesmo día.

Somos perfectamente conscientes de que os recortes e a precariedade do sistema os padece a maioría social: traballadores e traballadoras, estudantes, parados, inmigrantes, etc. Sendo coherentes con isto, e a pesares das moitas críticas que temos cara as cúpulas sindicais, os convidamos a participar na mobilización do 12 de maio por medio de reunións cos seus dirixentes
locais.

Sorprendentemente, o 1 de maio, as direccións sidicais de CCOO, UXT e CIG anunciaban a convocatoria dunha manifestación o mesmo día e á mesma hora en defensa do sector naval. Os traballadores do sector naval son todo un exemplo de dignidade, un emblema na loita pola xustiza social na nosa cidade, e sentímonos plenamente identificados coas súas reivindicacións e as facemos nosas. Dito isto, os traballadores do sector naval sofren os mesmos problemas que o 99 por cento da poboación: recortes en sanidade e educación, degradamento dos servizos públicos en xeral, paro, malas condicións de traballo, etc.

A consecuencia lóxica destes intereses comúns é mobilizarnos conxuntamente. ¿Por qué osdirixentes sindicais non animan entón ós traballadores do naval a participar o 12M nunha mobilización na que expresaremos os nosos intereses diversos pero comúns? ¿É o máis axeitado para os traballadores do naval e para o conxunto da cidadanía loitar separados en lugar de unidos?
Nós o temos claro: convidamos ós traballadores do sector naval e a todos os demais a participar na mobilización global do 12 de maio, en defensa dos seus dereitos, que son os de todos.

15M Vigo
Comisión de Prensa y Comunicación
tel. 647 423 580
prensa15mvigo@gmail.com
www.15mvigo.org
www.facebook.com/15Mvigo

twitter: @15m_vigo

NOTA DE PRENSA: CONVOCATORIA 12M15M

NOTA DE PRENSA
12M15M PRIMAVERA GLOBAL
OS MOVEMENTOS SOCIAIS VIGUESES SE SUMAN
ÁS MOBILIZACIÓNS GLOBAIS DO 12 DE MAIO

As cidadás e os cidadáns mobilizaranse en todo o mundo, tal e como sucedera en outubro, na segunda manifestación por un cambio global.
En Vigo, as mobilizacións sairán de Praza de España ás 19h. E percorrerán Gran Vía, Urzáiz e Colón ata a praza da Estrela, onde se leerá un manifesto.
Vigo, a 4 de maio de 2012

Os movementos sociais 15M Vigo e Democracia Real Xa Vigo, xunto coa plataforma ECOAR, comunican que a cidade de Vigo se suma ás mobilizacións globais do vindeiro 12 de maio. Esa é a data elexida para chamar á cidadanía a tomar as rúas de novo e alzar as súas voces para mostrar a súa indignación pedindo un cambio global.

Estas mobilizacións e accións globais surxen como unha resposta unitaria e coordinada para mostrar o descontento actual cun sistema inxusto, no que a riqueza se acugula en mans de uns poucos, fronte o 99% que sufre as consecuencias dunha crise mundial produto da avaricia dunha élite. Como cidadáns do mundo, entendemos que non somos mercadoría en mans da clase política e da banca.

A protesta levarase a cabo a través de marchas apartidistas e pacíficas que percorrerán todo o mundo, dende Nova Iorque ata Sidney, pasando por Barcelona, Berlín ou París, entre outros. En Vigo, a saída efectuarase ás 19h dende a Praza de España, percorrendo as rúas do centro como
Gran Vía e Urzáiz ata a Praza da Estrela, onde se leerá un manifesto internacional.

12 de maio
O 12 de maio é a date elexida en todo o mundo para sair as rúas a mostrar a indignación. Hai meses que se ven traballando neste chamamento global. O pasado 15 de outubro se tomaron as rúas de máis de 1000 cidades de 82 países.

O movemento de indignación organizouse e comezou a camiñar pola rúa da dignidade e o cambio global. Eso foi hai máis de seis meses e todavía se están
a levantar as voces para facer que os políticos e os banqueiros entendan que deste xeito non nos representan, xa que representan a unha clase privilexiada e non á maioría da poboación.

Os gobernos reveláronse como instrumentos do que chaman “os mercados”, que en realidade son grandes empresas transnacionais e financeiras con nome e apelidos. Denunciamos e rexeitamos o engano que fan sobre a cidadanía, presentando como única saída posible da crise os recortes sociais, a través da perda de dereitos e liberdades. Persoas e colectivos ao longo de todo o mundo
demostran que hai alternativas para saír da crise e que outros camiños son posibles e necesarios.

As mobilizacións que se estenderon por todo o planeta a partires da primavera do 2011, foron un revulsivo social ante a situación imposta; un movemento esperanzador que non debemos esquecer nin deixar desaparecer. Subliñamos, non só as ameazas sobre as nosas economías, senón sobre a “democracia” mesma: menos do 1% decide sobre o presente e futuro do outro 99%

COMISION DE COMUNICACION Y PRENSA 12M15M

NOTA PRENSA 12M-15M

EL 12M EN VIGO VOLVEMOS A LA CALLE!!

Poco a poco el 12M se va acercando, y en Vigo ya estamos listos para volver a tomar la calle y decirles en un solo grito: ¡YA ESTAMOS HARTOS!

Únete a nosotros, y haz que tu voz se escuche!!

Será el día 12 de Mayo a las 19 horas desde La plaza de España.

No dejes de unirte a nuestro evento en facebook: https://www.facebook.com/events/419229771439120/

Este 12 de Maio convirtamos as ruas no maior altofalante do mundo. Tomemos o rúa este 12 de Maio!

La distribución actual de los recursos económicos condena a la inmensa mayoría de la población mundial a la pobreza o a la incertidumbre diaria, y a las generaciones del futuro a una herencia marcada por los riesgos medioambientales. Todo para el beneficio de unos pocos.

El sábado 12 de mayo ha sido propuesta como un día de acción global en el que se volverá a salir a las calles, las plazas, o donde podemos con el fin de llevar a cabo acciones específicas que permitan manifestaciones masivas.

El martes 15 de mayo pretende ser un día de acción global, para intervenir en los flujos de capital y la movilidad, mientras que simultáneamente se ponen en marcha acciones coordinadas con el fin de hacer tomar conciencia de que el mundo se mueven en direcciones nuevas y colectivamente repensar las relaciones humanas, económicas y sociales.

Os animamos a todos y todas a poner en vuestro perfil cualquiera de las imágenes que animen al Mundo a salir el 12M por un cambio global, en este enlace tenéis un buen número de ellas:
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/04/13/camino-a-mayo-de-2012-material-grafico/

El 12 de Mayo es solo el principio, 15M Vigo prepara actividades y esperamos contar con vuestra presencia para ellas  y por supuesto para el
15 DE MAYO, QUE SERÁ UN DÍA DE ACCIÓN GLOBAL!!, y como es el día de nuestro primer cumpleaños estamos preparando algo especial.
Os iremos informando.

SOMOS EL 99%

¡ANIMAROS, INVITAD A VUESTROS CONTACTOS, HAGAMOS QUE VIGO SUME Y SUME AL CAMBIO GLOBAL!

¡¡ EL 12 DE MAYO OS ESPERAMOS NUEVAMENTE EN LA CALLE !!

Comunicado sobre la posición de 15M Vigo para el 29M

“15M Vigo informa:

Con relación a la Huelga General convocada por los sindicatos para el próximo día 29 de Marzo, así como los actos de manifestación pacífica dirigidos al rechazo de la reforma laboral, que consideramos  la mencionada reforma como un serio agravio a los derechos que durante  generaciones y gracias a la intensa lucha de los trabajadores habíamos logrado. 

Sabemos que, esta reforma y los recortes de derechos laborales que lleva consigo no son más que una nueva manera de contentar a los agentes económicos por parte de nuestros políticos, que claramente prefieren desoír las peticiones del pueblo para mantener una élite económica verdadera culpable de esta crisis, su crisis, su estafa ! 

 

También sabemos y además hay numerosas voces de profesionales cualificados e independientes que lo avalan, que esta reforma solo llevará consigo, más paro, más precariedad laboral y la perdida de miles de empleos autónomos y pymes.

 

Teniendo en cuenta nuestro carácter asindicalista, y  considerando que los sindicatos han demostrado de sobra su incompetencia en cuanto a la lucha por los derechos laborales en los últimos años, vendiéndose ellos también a los intereses de otros que no son los trabajadores, como ha quedado demostrado al tener que ser el pueblo, a través de los movimientos sociales el que ha dado un paso adelante y para decir: ¡ Ya estaba bien de tanto abuso !, mientras los sindicatos intentan en todo momento alejarse de nosotros , como ha quedado reflejado en algunas declaraciones hechas por los lideres sindicales, que invitan a anular la fuerza de los movimientos sociales, sin entender que nuestras reivindicaciones son del todo justas.

 

Por esto apoyaremos la Huelga y las manifestaciones desde un Bloque Critico, porque entendemos necesaria y justa la reivindicación, pero no la actuación de los lideres sindicales, que parecen más interesados en mantener un protagonismo mediático según quien mantenga sus privilegios, que en la realidad de sus afiliados y los problemas de estos.

 

Así mismo queremos dejar claro que en si una Huelga General nos parece insuficiente por lo que apoyaremos y difundiremos además una “Huelga de Consumo”, destinada a hacer daño realmente a quienes han corrompido y destruido el estado de bienestar por un solo motivo “su avaricia”. Una Huelga de Consumo en la que animamos a todos los grupos sociales a que durante el día 29, no se compre ningún bien que no sea imprescindible, se consuma lo mínimo en energía, y sobretodo aprendamos a partir de ahora lo que es la autogestión y como el compartir con el resto de tu entorno puede cambiar el sistema, durante el 29, no consumas, y preocúpate de compartir con los de alrededor, es una buena fecha para comidas comunitarias y reuniones de amigos sin necesidad de consumir bienes comerciales.

 

15M y el resto de los movimientos sociales caminan hacia hacer más fuerte esta medida convocando en un futuro más huelgas de consumo incluso indefinidas encaminadas a golpear seriamente el bienestar de aquellos que ahora nos lo niegan, a través de la autogestión, en alternativas reales que se difundirán a través de fuentes de información alternativas, como la publicación Rebelaos, donde encontramos interesantes articulos relacionados con la autogestión y que podéis encontrar tanto en nuestro local como en la pagina web de la publicación, www.rebelaos.net

 

Concienciarnos de que solo un cambio real llegará a través de la cooperación entre todos y demostrarles que sin nosotros ni sus bancos, ni sus grandes empresas ni sus privilegios políticos son posibles, porque sin nosotros no son nada, y gracias  a nuestro trabajo diario viven tan bien, pero si comenzamos a caminar sin darles lo que creen que es de ellos, que no es más que el fruto del trabajo de todos nosotros, un cambio real en el Mundo es posible.

 

No te pares, es nuestro momento, es hora de cambiar las cosas, es hora de decir basta ya!!, Somos libres, nosotros somos los que manejamos nuestras vidas, y los únicos con derecho real a repartir el trabajo de todos, dile a los políticos y lideres sindicales, que no nos representan, y que ya estamos aprendiendo a caminar solos, porque queremos un mundo justo, y sobretodo digámosle a las elites financieras y económicas que ya hemos descubierto su juego y que ya nada va a ser igual.

Únete al bloque critico, únete a la Huelga General, únete a la huelga de Consumo y lucha por tus derechos, te esperamos en el Bloque Critico.

15M Vigo…..

DADO QUE EN VIGO LOS SINDICATOS CONVOCAN POR SEPARADO EMPEZAREMOS A LAS 11 HORAS EN EL CRUCE GRAN VIA – VENEZUELA, LUEGO SE ESPERARA EN GRAN VIA CON COLON A LA SIGUIENTE MANIFESTACION.


 

Reunion 15M Vigo — 18/03/2012

Como todos los domingos, tenemos reunión del grupo de trabajo, estáis todos invitados, sería genial contar con nuevas caras y manos de cara a difundir las próximas acciones.

ORDEN DEL DIA:
1.- Huelga General 29 Marzo, elaboracion del comunicado y bloque critico.
– Huelga de consumo.
2. Concierto 24M: Completar la organización.
3.- Mani 25M: Difusión en la calle y difusión en red.
4,- Reunión plataforma conjunta de movimientos Vigo. Rafa y David, nos contaran lo que se ha hablado.
5.- Peticion a las Cortes, completar la info y preparar las hojas de recogidas, para empezar ya a recogerlas.
6.- Necesitamos más manos, maneras de incentivar a la gente a ayudarnos.
7.- Calendario de apertura del local
8.- colaboración con la PAH de Tui-Baixomiño
9.- Varios comunicación.
Os esperamos.