Archivos de la categoría Comunicados Oficiales

Levantamiento y desvinculación de las acampadas de Vigo

15Mvigo informa del levantamiento de la acampada de la Plaza del Rey por decisión asamblearia. Consideramos que la continuidad de dicha acampada es poco funcional a la hora d trabajar para la trayectoria que ha adquirido el movimiento 15Mvigo. También anunciar la desvinculación y no representatividad de las personas, que a título personal por su propia cuenta y riesgo, decidan seguir allí acampando; tanto en la acampada de la Plaza del Rey como la de la Farola, esta ultima levantada hace más de una semana también por decisión asamblearia.

Comunicado: concentración en apoio ao pobo grego/ Comunicado: concentraciòn en apoyo del pueblo griego

 

AcampadaVigo convoca o día 15 de xullo ás 20.00 hrs, na Farola (Colón-Urzáiz) unha concentración en apoio ao pobo grego á que lle seguirá a proxección do documental “Deudocracia”, na Cova dos Ratos (R/ Romil, 3). Este é un documental grego de análise da actual situación económica do país.
Nós, dende AcampadaVigo, pedimos ás autoridades diplomáticas do Estado a condena firme e oficial da violencia e represión sufrida pol@s cidadáns e cidadás durante as xornadas de folga dos días 28/29  xuño de 2011.
Solicitamos, ademáis, que a diplomacia española apoie, a nivel internacional, a creación dunha comisión de auditoría legal da débeda pública, como xa esixiron diversos sectores da sociedade civil grega. Tal comisión encargaríase de determinar qué parte da débeda non lle corresponde pagar a/os cidadáns e cidadás por ser ilegal, ilexítima e odiosa, seguindo a definición de Sacks, e, segundo a experiencia de poñer en cuestión a débeda por parte de Ecuador nos anos 2007-2008.
” Se un poder despótico contrae unha débeda, non segundo as necesidades e os intereses do Estado, senón para fortificar o seu réxime despótico, para reprimir á poboación que o combate, esta débeda é odiosa para a poboación de todo o Estado […] Esta débeda non é obrigatoria para a nación: é unha débeda do réxime, é unha débeda persoal do poder que a contraeu e, polo tanto, deixa de existir coa caída dese poder.”(Sack, 1927).

AcampadaVigo considera que a débeda grega é ilexítima porque:
en primeiro lugar temos a débeda contraída pola ditadura dos coroneis, que se multiplicou por catro entre 1967 e 1974. Evidentemente, esta débeda responde ao calificativo de odiosa. A devandita débeda seguiu aumentando durante os anos noventa como consecuencia da rebaixa impositiva ás grandes rendas. A débeda pública incrementouse aceleradamente a partir do ano 2000 grazas a escándalos como o da Financiación dos Xogos Olímpicos e a compra de armas e fragatas a Alemaña e Francia.
Consideramos, ademáis, que os préstamos concedidos dende a crise crediticia mundial(2007-2008) a Grecia por parte do FMI e do BCE son igualmente odiosos porque son concedidos só coa condición de recortes sociais masivos e degradantes para a poboación. Referímonos a medidas como o recorte do 20% nos salarios, a reducción das pensións e o incremento dos anos de cotización, o despedimento de milleiros de empregados públicos, o aumento dun 30% no prezo do transporte público, o aumento dos impostos indirectos( IVE), as privatizacións sobre bens básicos, como auga e electricidade, e de sectores estratéxicos tales coma portos e aeroportos.
Nós manifestámonos en contra do mencionado rescate a Grecia e a outros que se pretenden impoñer  a outros países europeos, por ser éstes contrarios aos intereses do pobo e beneficiosos só para unha pequena elite económica.
Dende AcampadaVigo reiteramos o noso desexo e reivindicación dunha Europa para os Pobos e contra a Europa dos bancos e os privilexios.

Deudocracia (documental): http://www.youtube.com/watch?v=KX82sXKwaMg

Info débeda ilexítima e odiosa: http://www.eurodad.org/

PDF: http://www.cisdl.org/pdf/Deuda_Odiosa_Eurodad_2006.pdf

Artigo explicativo da xeración da débeda e voces a prol da auditoría: http://www.attacpv.org/web3/index.php?option=com_content&view=article&id=852:grecia-simbolo-de-la-deuda-ilegitima-&catid=24:opinionsaltermundistesmenujfg&Itemid=50

Democracy vs mythology: the Battle in Syntagma Square: http://sturdyblog.wordpress.com/2011/06/18/democracy-vs-mythology-the-battle-in-syntagma-square/

Video, Parlamento Europeo, debate sobre os rescates a Grecia: http://www.youtube.com/watch?v=nqno8H-mjeY&feature=iv&annotation_id=annotation_89964

(VERSIÒN EN CASTELLANO)

AcampadaVigo convoca el día 15 de julio, 20.00 horas en la Farola (Urzaiz) una concentración en apoyo al pueblo griego a la que seguirá la proyección del documental “Deudocracia”,(Cova dos Ratos, rua, Romil 3), documental independiente griego de análisis sobre la actual situación económica del País. Nosotr@s de AcampadaVigo pedimos a las autoridades diplomáticas del Estado una condena firme y oficial de la violencia y la represión sufrida por l@s ciudadan@s durante las jornadas de huelga del 28-29 de junio de 2011. Solicitamos además que la diplomacia española apoye a nivel internacional la creación de una comisión de auditoría integral de la deuda pública, como ya han exigido diversos sectores de la sociedad civil griega, tal Comisión se encargaría de determinar que parte de la deuda no le corresponde pagar a los ciudadanos por ser ilegal, ilegitima y odiosa, según la definición de Sack, y según la experiencia de cuestionamiento de la deuda por parte de Ecuador 2007-2008. «Si un poder despótico contrae una deuda, no según las necesidades y los intereses del Estado, sino para fortificar su régimen despótico, para reprimir la población que le combate, esta deuda es odiosa para la población de todo el Estado […] Esta deuda no es obligatoria para la nación: es una deuda del régimen, una deuda personal del poder que la contrajo, y por consiguiente deja de existir con la caída de ese poder.» (Sack, 1927). AcampadaVigo considera que dicha deuda es ilegitima porqué: en primer lugar tenemos la deuda contraída por la dictadura de los coroneles, que se cuadriplicó entre 1967 y 1974. Evidentemente, esta deuda responde al calificativo de odiosa. Dicha deuda siguío aumentando durante los años noventa como consecuencia de la reducción impositiva a las grandes rentas. La deuda pública se incrementò aceleradamente a partir del año 2000 gracias a escandalos como el de la financiación de los Juegos Olimpicos y la compra de armas y fragatas a Alemania y Francia. Consideramos además que los prestamos concedidos desde la crisis crediticia mundial (2007-2008) a Grecia por parte de F.M.I. y del B.C.E. son igualmente odiosos porqué son concedidos solo a condición de recortes sociales masivos y degradantes para la población. Nos referimos a medidas como el recorte de un 20% en los salarios, el despido de miles de empleados públicos, la reducción de las pensiones, el aumento de la edad de jubilación así como de los años de cotización, el aumento de los impuestos indirectos, IVA, sobre bienes básicos, aumento del 30 % de los billetes en todos los transportes públicos, la privatización de diversos sectores estrategicos tales como puertos y aeropuertos, y de servicios básicos, como agua y electricidad. Nos manifestamos en contra de dicho rescate a Grecia y los que se pretenden imponer a otros paises europeos, por ser estos contrarios a los intereses del pueblo y beneficiosos sólo para una pequeña élite económica.

Desde AcampadaVigo reiteramos nuestro deseo y reivindicación de una Europa de los Pueblos, contra la Europa de los bancos y de los privelegios.

 

Deudocracia (documental): http://www.youtube.com/watch?v=KX82sXKwaMg

Sobre la deuda ilegítima y odiosa: http://www.eurodad.org/

PDF: http://www.cisdl.org/pdf/Deuda_Odiosa_Eurodad_2006.pdf

Artículo explicativo de la genración de la deuda y voces a favor de la auditoría: http://www.attacpv.org/web3/index.php?option=com_content&view=article&id=852:grecia-simbolo-de-la-deuda-ilegitima-&catid=24:opinionsaltermundistesmenujfg&Itemid=50

Democracy vs mythology: the Battle in Syntagma Square: http://sturdyblog.wordpress.com/2011/06/18/democracy-vs-mythology-the-battle-in-syntagma-square/

Video, Parlamento Europeo, debate sobre los rescates a Grecia: http://www.youtube.com/watch?v=nqno8H-mjeY&feature=iv&annotation_id=annotation_89964

Charlas informativas no Punto Xove (Lopez de Neira) e Calvario os días 5 e 7 de Xullo.

Tras a charla en Bouzas e o éxito da convocatoria da charla en Coia, onde se chegou a estimar unha participación de 100 persoas mais ou menos, nos diriximos nesta ocasión a realizar duas charlas mais, unha no Punto Xove da rúa López de Neira, intentando desta forma chegar con mais facilidade a xuventude desinformada do movemento, e outra no barrio do Calvario, na propia asociación de veciños.

Recordade:

-No Punto Xove realizarase o Martes 5 de Xullo as 19:00 horas, localizado na rúa López de Neira Nº 27.

-No Calvario realizarase o Xoves 7 de Xullo as 20:30 horas, sendo ista na Asociación de Veciños do Calvario,localizada na rúa Martinez Garrido Nº 12.

Animar a todos a asistir, e recordar que damos grazas a todo o mundo que asiste, participa e leva adiante isto. Todos somos iguais e todos somos importantes.
_________________________________________________________

Tras la charla en Bouzas y el éxito de la convocatoria de la charla en Coía, donde se llego a estimar una participación de 100 personas más o menos, no dirigimos en esta ocasión a realizar dos charlas más, una en el Punto Xove de la Calle López de Neira, intentando de esta forma llegar con más facilidad a la juventúd desinformada del movimiento, y otra en el barrio del Calvario, en la propia asociación de vecinos.

Recordad:

-En el Punto Xove se realizará el Martes 5 de Julio a las 19:00 horas, localizado en la calle López de Neira Nº27.

-En el Calvario se realizará el Jueves 7 de Julio a las 20:30 horas, será en la Asociación de Vecinos del Calvario, localizado en la calle Martinez Garrido Nº12.

Animar a todos a asistir, y recordar que damos gracias a todo el mundo que asiste, participa y lleva adelante esto. Todos somos iguales y todos somos importantes.

 

COMUNICADO ACERCA DE LOS ACTOS VIOLENTOS

Desde el 15M condenamos todo acto violento. En nuestras convocatorias sólo se promueven acciones pacíficas. Esta es nuestra única manera de actuar.

El movimiento originado el 15 de mayo nació con el propósito de aglutinar diferentes voluntades y sensibilidades con vocación de transformación social, económica y política. La heterogeneidad de estas voluntades es una de las señas del movimiento y consideramos que debe seguir siéndolo.

Sigue leyendo

ORDEN DEL DIA 14/06/11

1 – Bienvenida y Presentación Positiva. La asamblea es la celebración efectiva del poder Popular.

2- Resumen de los consensos alcanzados anteriormente y de los asuntos que quedaron pendientes en asambleas anteriores:

  1. Se trabajó sobre la dinámica de discusión organizada sobre ideas de Vivienda Sigue leyendo

COMUNICADO DE CONDENA A LAS CARGAS POLICIALES

15M Vigo, 9 de junio de 2011

Desde 15M Vigo queremos manifestar nuestro más profundo rechazo y
condena a las cargas policiales llevadas a cabo en Santiago de Compostela
y en Valencia con motivo de las protestas pacíficas ciudadanas contra la
corrupta clase política que nos gobierna. Los cuerpos de represión del
Estado se han caracterizado una vez más, como ya ocurriera en Barcelona,
por la brutalidad en el desalojo de los ciudadanos allí congregados. Sigue leyendo