Archivo de la etiqueta: 15m Vigo

Acta da reunión conxunta con otros colectivos e ciudadans.

REUNIÓN CONXUNTA DE COLECTIVOS, ASOCIACIÓNS, SINDICATOS, PARTIDOS e PERSOAS EN XERAL DE VIGO

16 DE XULLO DE 2012 20:00h R\ Marques de Valterra,5

ASISTENTES:

D3 (Democrácia Directa Dixital): Lois, Sandra, David

DEMOS: Sonia, Emilio, Manuel, Pati, Fernando, Jorge…

CCOO: Domingo

PAH: Leandro

UCE: Manuel…

EQUO: Pablo, Angel.

CUT: Ricardo

ECOAR: Paco

EU: Manuel Garrido

COMPROMISO: Uxío

UpyD: Pedro

15M Morrazo: Sandrinha, Hikari…

CNT: Olga, Anxo, Leti

Persoas: Tatiana, Javier, Rubén…

15M Vigo: Celia, Sergio, Lara, David, Diego, Iago, Manolo

Forón chegando mais persoas ao largo da reunión, pedimos perdón por os nomes que faltan, podedes deixalos nos comentarios e engadiremoslos a acta.

————————————————————-

Celia: Fai un alegato sobre a importancia da unión e de organizar unha manifestación conxunta, apelando á situación social e económica que estamos a vivir.

Se di que CCOO, UXT, CIG e outros sindicatos sairán de maneira conxunta o día 19 de xullo as 20.30h de Via Norte.

Se fala sobre que manifestación é un bo momento para xuntarse e ir como un “bloque crítico”.

Se comenta de facer pequeñas accións contra o partido no gorberno.

Se debe concluir en un punto común,

Se escoitan alegatos de unidade de acción olvidado as diferencias que poida haber estre os diferentes colectivos e organización.

Se comenta que a pesar do posible punto de unión (Raxoi Dimisión) a situación se debe a un sistema viciado (bipartidismo, parlamentarismo, sistema económico e financiero…)

A unidade ten que ter un contido.

Se fala de que os sindicatos deberían cambiar o día da manifestación e convocar outra conxunta con tódolos sindicatos, organizacións e colectivos.

Se comenta que a reunión non é para debatir sobre estratexias e análise sindical, senón para concretar unas mobilizacións conxuntas.

A manifestación de CCOO, UXT e CIG pide un referendo sobre as medidas e recortes impostas polo goberno.

Se pregunta ó 15M se están en contacto con outras prazas. Se lles responde que si e que cando se lles comunicou a idea de facer esta reunión pareceu moi boa idea.

Se fala de crear un manifesto conxunto (entre os presentes na reunión) convocando para acudir á manifestación do 19.

Se pide facer unha votación para ver quen vai acudir a manifestación como colectivo ou organización:

Van ir: PAH, EU, Compromiso, UCE, DEMOS, 15M apoiará a convocatoria

Non van ir: CUT, CNT

Se propón de realizar outra xuntanza. Se fala do día 3 de agosto, pero non parece ben a todos. Queda aberta a data, se convocará a todos.

Se informa que:

Tódolos mércores nas Travesas as 18:00h hai unha pitada de protesta.

O día 21 haberá unha concentración na Farola de Príncipe ás 20:00h apoiando a marcha de parados a Madrid

O 15M Morrazo está a coordinar buses para persoas que queiran ir a Madrid o fin de semana do día 21.

Cerrase a reunión coa esperanza de que sexa un comenzo pra traballar xuntos.

COMUNICADO DE APOYO A LOS MINEROS — 15M VIGO —

Hoy 18 de Junio, la minería española sigue la lucha con una huelga general en las cuencas de Asturias, León y Palencia, desde 15M Vigo, queremos mostrar nuestro apoyo a estos luchadores que llevan días peleando por el futuro y el pan de sus hijos.

En Vigo no sabemos de minas, pero entendemos la lucha de estos valientes, la fuerza de las mujeres de los mineros, el trabajo mal pagado de quien arriesga sus vidas en realizar tareas ingratas para facilitarnos la vida a todos. La nuestra es una ciudad marcadamente marinera, donde muchos de nuestros vecinos arriesgan sus vidas diariamente en el mar, donde las mujeres del mar demuestran día a día su fuerza y su dignidad, donde los trabajadores del Naval y del Metal vigues llevan años encabezando la lucha obrera, con fuerza y determinación.

Es por eso que debemos demostrar a los mineros, que no están solos, que todos estamos con ellos, enviándoles desde aquí nuestro apoyo y nuestra fuerza. Durante estos días, hemos visto en nuestra página de facebook , como muchos habéis apoyado a estos luchadores en sus movilizaciones, y desde aquí queremos trasmitir ese apoyo a todos y cada uno de estos valientes que pelean por asegurar el pan de sus hijos.

El camino hacía la libertad, la dignidad y la solidaridad, pasa porque todos entendamos que esta lucha va más allá de los localismos, es una lucha por la dignidad, es una lucha por la supervivencia, es en el fondo la lucha de todos nosotros y por eso hoy más que nunca debemos unirnos al grito de la minería, porque como ellos dicen “Ya no estamos indignados, estamos hasta los cojones” de que se mientan al pueblo, de que se engañe al obrero con falsas promesas que nunca se cumplen.

Ellos, los mineros llevan años peleando para asegurarse un futuro que se les niega, lo hicieron sus abuelos, lo hicieron sus padres y ahora lo hacen los hijos de aquellos en el 34 ya pedían un futuro claro para sus familias : Mi abuelo lucho en el 34, mi padre en el 62 y ahora me toca a mi.

Vaya desde aquí, nuestro apoyo a todos y cada uno de estos valientes, porque hoy más que nunca, todos somos Mineros, vuestra lucha nos dignifica un poco más cada minuto que dura.

¡¡ ANIMO MINEROS HOY DESDE VIGO TAMBIEN GRITAMOS “SOY MINERO” !!

Podéis seguir las novedades a través de twitter: #resistenciaminera

Hoxe 18 de Xuño, a minaría española segue a loita cunha folgaxeral nas concas de Asturias, León e Palencia, dende 15 M Vigo, queremos mostrar noso apoio a estes loitadores que levan días pelexando polo futuro e o pan dos seus fillos.

En Vigo non sabemos de minas, pero entendemos a loita destes valentes, a forza das mulleres dos mineiros, o traballo mal pagado de quen arrisca as súas vidas en realizar tarefas ingratas para facilitarnos a vida a todos. A nosa é unha cidade marcadamente mariñeira, onde moitos dos nosos veciños arriscan as súas vidas diariamente no mar, onde as mulleres do mar demostran día a día a súa forza e a súa dignidade, onde os traballadores do Naval e do Metal vigues levan anos encabezando a loita obreira, con forza e determinación.

É por iso que debemos demostrar aos mineiros, que non están sós, que todos estamos con eles, enviándolles dende aquí o noso apoio e a nosa forza. Durante estes días, vimos na nosa páxina de facebook, como moitos apoiastes estes loitadores nas súas mobilizacións, e dende aquí queremos trasmitir ese apoio a todos e cada un destes valentes que pelexan por asegurar o pan dos seus fillos.
O camiño cara a liberdade, a dignidade e a solidariedade, pasa porque todos entendamos que esta loita vai máis alá dos localismos, é unha loita pola dignidade, é unha loita pola supervivencia, é no fondo a loita de todos nós e por iso hoxe máis que nunca debemos unirnos ao berro da minaría, porque como eles din “Xa non estamos indignados, estamos ata os collóns” de que se mintan ao pobo, de que se engane o obreiro con falsas promesas que nunca se cumpren.

Eles, os mineiros levan anos pelexando para asegurarse un futuro que se lles nega, fixérono os seus avós, fixérono os seus pais e agora fano os fillos daqueles no 34 xa pedían un futuro claro para as súas familias: O meu avó loito no 34, o meu pai no 62 e agora tócame ao meu.

Vaia dende aquí, o noso apoio a todos e cada un destes valentes, porque hoxe máis que nunca, todos somos Mineiros, a vosa loita nos dignifica un pouco máis cada minuto que dura.

¡ ANIMO MINEIROS HOXE DENDE VIGO TAMBIEN BERRAMOS SON MINEIRO”!!

Podedes seguir as novidades a través de twitter: #resistenciaminera

COMUNICADO CONVOCATORIA MARCHA CIUDADÁ CONTRA O RESCATE 17 DE XUÑO

Dende 15 M Vigo, queremos informarvos que, aínda que somos partidarios de realizar unha acción de protesta contra o rescate bancario en conxunto co resto das prazas do país que están a convocar para o próximo 16 de Xuño, DRX Vigo convocou na nosa cidade a devandita protesta para o Domingo 17 de Xuño, como creemos que é o momento de estar unidos e non de divisións, unímonos a esa convocatoria e pedímosvos a vós cidadáns vigueses, sexa cual sexa a vosa condición, parados, asociacións, axentes sociais, traballadores en activo, estudantes, xubilados, pequenos empresarios, etc., que vos unades a esta protesta para berrarlles ben alto, que isto non é un rescate, que é un roubo ao pobo e que non estamos dispostos a seguir cruzados de brazos mentres o 1% rouba o futuro de todos nós, polo seu propio interese.
Debemos, agora máis que nunca, dar unha imaxe clara de UNIDADE, ante esta clara agresión contra a soberanía popular, como é a decisión unilateral do goberno de hipotecar o noso futuro, nunha ESTAFA tan sumamente descarada, que supón o empobrecemento da poboación durante os próximos anos.
Recordarvos a todos que este espolio financeiro non vai saírnos gratis, senón que virá acompañado de novos recortes para o pobo, subidas de impostos e perda de dereitos.
É HORA DE DAR A CARA, É HORA DE SAÍR E PARAR ESTE DESAGUISADO.
Este domingo, non fiques na casa, sal e únete a nós porque o noso FUTURO está en xogo.

DIGAMOSLES ¡¡NON!! E DEMOSTREMOS QUE UNIDOS SOMOS NÓS QUEN DECIDIMOS O NOSO FUTURO..!!

ESPERÁMOSVOS ESTE DOMINGO ÁS 18 HORAS, NON DEIXEDES QUE ELES
SIGAN MANIPULANDO AS NOSAS VIDAS…

— CASTELLANO —

Desde 15M Vigo, queremos informaros que, aunque somos partidarios de realizar una acción de protesta contra el rescate bancario en conjunto con el resto de las plazas del país que están convocando para el próximo 16 de Junio, DRX Vigo ha convocado en nuestra ciudad dicha protesta para el Domingo 17 de Junio, como creemos que es el momento de estar unidos y no de divisiones, nos unimos a esa convocatoria y os pedimos a vosotros ciudadanos vigueses, sea cual sea vuestra condición, parados, asociaciones, agentes sociales, trabajadores en activo, estudiantes, jubilados, pequeños empresarios, etc., que os unáis a esta protesta para gritarles bien alto, que esto no es un rescate, que es un robo al pueblo y que no estamos dispuestos a seguir cruzados de brazos mientras el 1% roba el futuro de todos nosotros, por su propio interés.

Debemos, ahora más que nunca, dar una imagen clara de UNIDAD, ante esta clara agresión contra la soberanía popular, como es la decisión unilateral del gobierno de hipotecar nuestro futuro, en una ESTAFA tan sumamente descarada, que supone el empobrecimiento de la población durante los próximos años.

Recordaros a todos que este expolio financiero no va a salirnos gratis, sino que vendrá acompañado de nuevos recortes para el pueblo, subidas de impuestos y perdida de derechos.

ES HORA DE DAR LA CARA, ES HORA DE SALIR Y PARAR ESTE DESAGUISADO.

Este domingo, no te quedes en casa, sal y únete a nosotros porque nuestro FUTURO está en juego.

DIGAMOSLES NO Y DEMOSTREMOS QUE UNIDOS SOMOS NOSOTROS QUIEN DECIDIMOS NUESTRO FUTURO..!!

OS ESPERAMOS ESTE DOMINGO A LAS 18 HORAS, NO DEJÉIS QUE ELLOS SIGAN MANIPULANDO NUESTRAS VIDAS…

Aquí os dejamos el enlace al evento de DRX Vigo, en espera de decidir si abrimos uno propio.

https://www.facebook.com/events/450163288330278/

Reunión Grupo de Gestión del Local

Os informamos que hoy a las 20 horas tendrá lugar una reunión del Grupo de Gestión del Local, en nuestro local situado en Marques de Valterra, 5.

En ella se tratará de trabajar en las próximas actividades que se plantean realizar en el mismo.
También se buscaran nuevas formas para financiar los gastos.

Estáis todos invitados, necesitamos vuestras ideas y vuestra colaboración para seguir trabajando en nuevas iniciativas.
Todas las aportaciones tanto en ideas como en material será bienvenidas..

APROVECHEMOS NUESTRO ESPACIO PARA CONTINUAR LUCHANDO, ACERCATE Y DEJA TU GRANITO DE ARENA PARA QUE CAMBIAR EL MUNDO SEA POSIBLE.

¡ANIMO LA LUCHA CONTINUA!

Comunicado sobre la posición de 15M Vigo para el 29M

“15M Vigo informa:

Con relación a la Huelga General convocada por los sindicatos para el próximo día 29 de Marzo, así como los actos de manifestación pacífica dirigidos al rechazo de la reforma laboral, que consideramos  la mencionada reforma como un serio agravio a los derechos que durante  generaciones y gracias a la intensa lucha de los trabajadores habíamos logrado. 

Sabemos que, esta reforma y los recortes de derechos laborales que lleva consigo no son más que una nueva manera de contentar a los agentes económicos por parte de nuestros políticos, que claramente prefieren desoír las peticiones del pueblo para mantener una élite económica verdadera culpable de esta crisis, su crisis, su estafa ! 

 

También sabemos y además hay numerosas voces de profesionales cualificados e independientes que lo avalan, que esta reforma solo llevará consigo, más paro, más precariedad laboral y la perdida de miles de empleos autónomos y pymes.

 

Teniendo en cuenta nuestro carácter asindicalista, y  considerando que los sindicatos han demostrado de sobra su incompetencia en cuanto a la lucha por los derechos laborales en los últimos años, vendiéndose ellos también a los intereses de otros que no son los trabajadores, como ha quedado demostrado al tener que ser el pueblo, a través de los movimientos sociales el que ha dado un paso adelante y para decir: ¡ Ya estaba bien de tanto abuso !, mientras los sindicatos intentan en todo momento alejarse de nosotros , como ha quedado reflejado en algunas declaraciones hechas por los lideres sindicales, que invitan a anular la fuerza de los movimientos sociales, sin entender que nuestras reivindicaciones son del todo justas.

 

Por esto apoyaremos la Huelga y las manifestaciones desde un Bloque Critico, porque entendemos necesaria y justa la reivindicación, pero no la actuación de los lideres sindicales, que parecen más interesados en mantener un protagonismo mediático según quien mantenga sus privilegios, que en la realidad de sus afiliados y los problemas de estos.

 

Así mismo queremos dejar claro que en si una Huelga General nos parece insuficiente por lo que apoyaremos y difundiremos además una “Huelga de Consumo”, destinada a hacer daño realmente a quienes han corrompido y destruido el estado de bienestar por un solo motivo “su avaricia”. Una Huelga de Consumo en la que animamos a todos los grupos sociales a que durante el día 29, no se compre ningún bien que no sea imprescindible, se consuma lo mínimo en energía, y sobretodo aprendamos a partir de ahora lo que es la autogestión y como el compartir con el resto de tu entorno puede cambiar el sistema, durante el 29, no consumas, y preocúpate de compartir con los de alrededor, es una buena fecha para comidas comunitarias y reuniones de amigos sin necesidad de consumir bienes comerciales.

 

15M y el resto de los movimientos sociales caminan hacia hacer más fuerte esta medida convocando en un futuro más huelgas de consumo incluso indefinidas encaminadas a golpear seriamente el bienestar de aquellos que ahora nos lo niegan, a través de la autogestión, en alternativas reales que se difundirán a través de fuentes de información alternativas, como la publicación Rebelaos, donde encontramos interesantes articulos relacionados con la autogestión y que podéis encontrar tanto en nuestro local como en la pagina web de la publicación, www.rebelaos.net

 

Concienciarnos de que solo un cambio real llegará a través de la cooperación entre todos y demostrarles que sin nosotros ni sus bancos, ni sus grandes empresas ni sus privilegios políticos son posibles, porque sin nosotros no son nada, y gracias  a nuestro trabajo diario viven tan bien, pero si comenzamos a caminar sin darles lo que creen que es de ellos, que no es más que el fruto del trabajo de todos nosotros, un cambio real en el Mundo es posible.

 

No te pares, es nuestro momento, es hora de cambiar las cosas, es hora de decir basta ya!!, Somos libres, nosotros somos los que manejamos nuestras vidas, y los únicos con derecho real a repartir el trabajo de todos, dile a los políticos y lideres sindicales, que no nos representan, y que ya estamos aprendiendo a caminar solos, porque queremos un mundo justo, y sobretodo digámosle a las elites financieras y económicas que ya hemos descubierto su juego y que ya nada va a ser igual.

Únete al bloque critico, únete a la Huelga General, únete a la huelga de Consumo y lucha por tus derechos, te esperamos en el Bloque Critico.

15M Vigo…..

DADO QUE EN VIGO LOS SINDICATOS CONVOCAN POR SEPARADO EMPEZAREMOS A LAS 11 HORAS EN EL CRUCE GRAN VIA – VENEZUELA, LUEGO SE ESPERARA EN GRAN VIA CON COLON A LA SIGUIENTE MANIFESTACION.


 

Reunion 15M Vigo — 18/03/2012

Como todos los domingos, tenemos reunión del grupo de trabajo, estáis todos invitados, sería genial contar con nuevas caras y manos de cara a difundir las próximas acciones.

ORDEN DEL DIA:
1.- Huelga General 29 Marzo, elaboracion del comunicado y bloque critico.
– Huelga de consumo.
2. Concierto 24M: Completar la organización.
3.- Mani 25M: Difusión en la calle y difusión en red.
4,- Reunión plataforma conjunta de movimientos Vigo. Rafa y David, nos contaran lo que se ha hablado.
5.- Peticion a las Cortes, completar la info y preparar las hojas de recogidas, para empezar ya a recogerlas.
6.- Necesitamos más manos, maneras de incentivar a la gente a ayudarnos.
7.- Calendario de apertura del local
8.- colaboración con la PAH de Tui-Baixomiño
9.- Varios comunicación.
Os esperamos.

Asamblea temática sobre vivienda (10/02/2012 — 17 horas)

Este sábado a partir de las 17:00 horas, 15M Vigo en colaboración con los miembros del PAH de Tui-Baixomiño, realizaremos una asamblea abierta en La Farola – Príncipe, sobre una de las temáticas que más nos preocupan a todos, la vivienda, los afectados por la hipoteca y el futuro que parece entreverse en este tema.

contaremos con la colaboración de varios miembros del PAH de Tui-baixomiño, quienes nos contarán el trabajo que realizan y las posibles alternativas que hay ante un problema como este, también esperamos que algún afectado se anime y nos cuente su experiencia.

Estáis todos invitados.

Orden del día:

1.- Presentación _
Breve resumen de lo que se va a tratar, justificación de la necesidad de hablar de este tema, algunos datos actuales, etc…
2.- El estado de la cuestión:
Como hemos llegado hasta aquí _ La burbuja inmobiliaria, el afectado es víctima y no culpable, rescates bancarios, etc…
3.- Callejón sin salida: la Ley Hipotecaria _
La normativa y como proceden los embargos. La Ley de Enjuiciamiento Civil.
4.- La soluciones: la Dación en Pago (ILP y Petición a las Cortes).
5.- En primera persona: la lucha continua _
Ejemplos de afectados que han conseguido solución, el trabajo de las Plataformas de Afectados, próximas movilizaciones.

Evento en facebook: https://www.facebook.com/events/261145663964468/

Mercadillo 15M Vigo — Sabado 10 a partir de las 11 horas

Este sábado 15M Vigo, contará nuevamente con un puesto en el Mercadillo de la Charlatana, en la colegiata.

Esperamos vuestra visita.

Evento en facebook: https://www.facebook.com/events/370078613022461/

Un saludo a tod@s.

CONCIERTOS 15M VIGO — BUSCAMOS GRUPOS COLABORADORES CON 15M

15M Vigo os informa:
Estamos trabajando en formas de financiar los gastos el local y material para la difusión de eventos y manifestaciones.
Hemos creado un grupo de trabajo para ello, y ahora mismo se está estudiando la posibilidad de realizar varios conciertos.
Para eso necesitamos que tú que tienes un grupo o eres músico, te apetece colaborar con nosotros y además compartir tú música, te acerques y nos lo cuentes.
La idea es ir preparando una lista de grupos o músicos para organizar varios conciertos, con tiempo, con calma y preparando cada uno, teniendo en cuenta el estilo musical común.
No queremos un estilo concreto, intentaremos que los estilos semejantes
puedan tocar juntos.
Sea cual quiera tu estilo, estamos dispuestos a escucharte.
Si te apetece, ponte en contacto con nosotros a través de este evento,
organizaremos audiciones y podrás contarnos que haces o hacéis, todos somos 15M y esta es una manera genial de colaborar en nuestras revindicaciones.
Esperamos vuestra música.
No dejéis de compartir este evento.
Un saludo.
15M Vigo.

Evento en facebook: https://www.facebook.com/events/247873431969033/

Reunión de 15M Vigo — Orden del día — 4/03/2012

El próximo domingo 4, tendremos la reunión semanal del grupo 15M Vigo, en nuestro local situado en Marques de Valterra, estáis todos invitados.


REUNIÓN JUNTA DE COMISIONES

DOMINGO 4 DE MARZO DE 2012

Hora: 18:00h Lugar: local 15M Vigo

Orden del día

1.- Foro Galego Interacampadas en Chantada (Sergio):

 • Resumen del acta, acuerdos, comunicaciones, etc…

 • Próximo Foro Galego??

 • Reunión previa a la Manifestación (Mumble)?

2.- Grupo de trabajo Manifestación contra la Banca:

 • Novedades y planificación: horario, recorrido mani, gastos, acciones previas, preparativos varios (sonido, tarima, etc.).

3.- Grupo trabajo Concierto Solidario 15m Vigo (Sala Mondo) 24 marzo:

 • Acuerdos, novedades grupos y planificación.

4.- Asamblea temática de vivenda:

 • Necesidades y planificaciones.

5.- Reunión Internacional 12M Mumble: Vicking y ?

 • Resumen y acta.

6.- Petición a las Cortes:

 • Documento de seguridad, archivo, etc…

7.- Comisión de Comunicación:

 • Novedades.

8.- Comisión de Gestión del local:

 • Listado de tareas pendientes.

9.- Comisión de Financiación:

 • Recaudación cuotas-tesorería.

 

10.- Mercadillo día 10/03/2012

Evento en facebook: https://www.facebook.com/events/232954193466924/

Evento en n-1: https://n-1.cc/pg/event_calendar/group/237138