Archivo de la etiqueta: dry

REUNION URGENTE CON LOS COLECTIVOS Y CIUDADANOS DE LA CIUDAD

15M Vigo convoca a todos os colectivos sociais e a todos os ciudadans que o desexen a unha reunión urxente que se celebrará o próximo Luns día 16 ás 20 horas no Local do 15 M Vigo en Marqués de Valterra n.º 5.

As medidas impostas polo goberno ao abeiro da tutela da UE que se nos comunicaron nos últimos días e que seguramente non son máis que outras das que virán para ter contentos á UE, ao FMI e aos mercados, son un ataque directo aos nosos dereitos que non podemos deixar pasar.

Ademais estes días vimos con estupor como se segue criminalizar as protestas dos cidadáns, e como se emprega a forza de forma indiscriminada en contra da poboación, sen ter en conta os danos que as cargas policiais poden facer ás partes máis débiles da nosa sociedade.

Por iso cremos que é o momento de unir as nosas forzas e traballar xuntos nunha mobilización sen igual na nosa cidade, onde todos xuntos poidamos decirlles que xa non imos seguir parados e que as súas manobras de división xa non serven, mentres eles xogan a desunirnos por sectores, por ideoloxías, por miles de cousas, nós debemos dar exemplo de solidariedade e colaboración para sumar ás nosas forzas nunha gran forza cidadá.

Hoxe por hoxe os problemas son de todos, todos imos sufrir as consecuencias dos seus erros, de feito xa estamos sufriendolas, digamosles dunha vez por todas que non, e traballemos xuntos nunha mobilización masiva que mova á maioría dos cidadáns.

Invitámosvos a unirvos a nós na loita pola dignidade dos ciudadans , xa non podemos seguir sentados, porque isto xa non podemos consentilo, por iso esperamos que nos acompañedes o próximo luns ás 20 horas para preparar unha protesta masiva e contundente.

Un saúdo.

SUMEMOS AS NOSAS FORZAS CONTRA A DITADURA INSTITUCIONAL!!

———————————————————————————–

15M Vigo convoca a todos los colectivos sociales y a todos los ciudadanos que lo deseen a una reunión urgente que se celebrará el próximo Lunes día 16 a las 20 horas en el Local del 15M Vigo en Marqués de Valterra nº 5.

Las medidas impuestas por el gobierno al amparo de la tutela de la UE que se nos han comunicado en los últimos días y que seguramente no son más que otras de las que vendrán para tener contentos a la UE, al FMI y a los mercados, son un ataque directo a nuestros derechos que no podemos dejar pasar.

Además estos días hemos visto con estupor como se sigue criminalizando las protestas de los ciudadanos, y como se emplea la fuerza de forma indiscriminada en contra de la población, sin tener en cuenta los daños que las cargas policiales pueden hacer a las partes más débiles de nuestra sociedad.

Por eso creemos que es el momento de unir nuestras fuerzas y trabajar juntos en una movilización sin igual en nuestra ciudad, donde todos juntos podamos decirles que ya no vamos a seguir parados y que sus maniobras de división ya no sirven, mientras ellos juegan a desunirnos por sectores, por ideologías, por miles de cosas, nosotros debemos dar ejemplo de solidaridad y colaboración para sumar a nuestras fuerzas en una gran fuerza ciudadana.

Hoy por hoy los problemas son de todos, todos vamos a sufrir las consecuencias de sus errores, de hecho ya estamos sufriendolas, digamosles de una vez por todas que no y trabajemos juntos en una movilización masiva que mueva a la mayoría de los ciudadanos.

Os invitamos a uniros a nosotros en la lucha por la dignidad de los ciudadanos, ya no podemos seguir sentados, porque esto ya no podemos consentirlo, por eso esperamos que nos acompañéis el próximo lunes a las 20 horas para preparar una protesta masiva y contundente.

Un saludo.

SUMEMOS NUESTRAS FUERZAS CONTRA LA DICTADURA INSTITUCIONAL!!

COMUNICADO DOS ORGANIZADORES DO 12M EN VIGO RESPECTO Á CONVOCATORIA DOS SINDICATOS DO NAVAL O 12 DE MAIO.

Os movementos sociais vigueses xurdidos a raíz do movemento 15M levamos meses traballando na convocatoria do 12 de maio, día no cal conmemoraremos de xeito reivindicativo o aniversario da primeira gran manifestación do movemento. Estes movementos convocamos e organizamos unha manifestación que percorrerá a cidade dende as 19.00h, coordinada con outras mobilizacións
que se celebrarán a nivel global ese mesmo día.

Somos perfectamente conscientes de que os recortes e a precariedade do sistema os padece a maioría social: traballadores e traballadoras, estudantes, parados, inmigrantes, etc. Sendo coherentes con isto, e a pesares das moitas críticas que temos cara as cúpulas sindicais, os convidamos a participar na mobilización do 12 de maio por medio de reunións cos seus dirixentes
locais.

Sorprendentemente, o 1 de maio, as direccións sidicais de CCOO, UXT e CIG anunciaban a convocatoria dunha manifestación o mesmo día e á mesma hora en defensa do sector naval. Os traballadores do sector naval son todo un exemplo de dignidade, un emblema na loita pola xustiza social na nosa cidade, e sentímonos plenamente identificados coas súas reivindicacións e as facemos nosas. Dito isto, os traballadores do sector naval sofren os mesmos problemas que o 99 por cento da poboación: recortes en sanidade e educación, degradamento dos servizos públicos en xeral, paro, malas condicións de traballo, etc.

A consecuencia lóxica destes intereses comúns é mobilizarnos conxuntamente. ¿Por qué osdirixentes sindicais non animan entón ós traballadores do naval a participar o 12M nunha mobilización na que expresaremos os nosos intereses diversos pero comúns? ¿É o máis axeitado para os traballadores do naval e para o conxunto da cidadanía loitar separados en lugar de unidos?
Nós o temos claro: convidamos ós traballadores do sector naval e a todos os demais a participar na mobilización global do 12 de maio, en defensa dos seus dereitos, que son os de todos.

15M Vigo
Comisión de Prensa y Comunicación
tel. 647 423 580
prensa15mvigo@gmail.com
www.15mvigo.org
www.facebook.com/15Mvigo

twitter: @15m_vigo